Handikappbidrag för personer över 16 år

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r Med blanketten ansöker man om vårdbidrag för pensionstagare eller handikappbidrag för personer över 16 år. Med samma blankett kan man också ansöka om fortsatt utbetalning av vårdbidrag eller handikappbidrag som beviljats för viss tid. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Fullmakt - Utbetalning av förmån till dödsbo EV 111r Med denna blankett kan dödsbodelägare ge en person fullmakt att lyfta FPA-förmåner som betalas ut till dödsboet. Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner