En kvinna lutar sig mot ett fönster med en bok i handen

Visste du att...

FPA stöder boendet på olika sätt. Kontrollera vilket som är det rätta stödet för dig.

Stöd för boende

FPA stöder ditt boende på olika sätt. Vanligtvis får du endast ett slags stöd för ditt boende. Kontrollera först till vilken form av stöd för boende du och din familj är berättigad till.

Allmänt bostadsbidrag till låginkomsttagare

Det allmänna bostadsbidraget är avsett för hushåll med små inkomster. Bostadsbidrag kan beviljas för hyres-, bostadsrätts- och delägarbostäder i Finland.

Bostadsbidrag för pensionstagare

Som pensionär kan du få bostadsbidrag för pensionstagare.
Om du får änkepension eller studerar kan du välja om du ansöker om bostadsbidrag för pensionstagare eller studiestödets bostadstillägg.

Bostadstillägg för studerande

Boendeformen (hyres-, bostadsrätts- och delägarbostad) och familjeförhållanden avgör om du har rätt till bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag. Bostadstillägg kan betalas till studerande som studerar på heltid och som bor på hyra, saknar barn och som har rätt till studiestöd.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd

Militärunderstöd, i vilket ett bostadsunderstöd ingår, kan sökas av värnpliktiga och civiltjänstgörare samt av deras anhöriga.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2017
Uppdaterad 14.11.2014