Guider och presentationer för arbetsgivare

FPA ger ut guider och diaserier som vägleder till förmånerna och tjänsterna för arbetsgivare. Diaserierna har publicerats på Slideshare-tjänsten kontot kela-fpa. De finns även på finska.

Dagpenningar och semesterkostnadsersättning

Företagshälsovård

Rehabilitering

Presentationer om rehabilitering för personer i arbetslivet (på finska) från webbinariet 6.6.2017:

Övrigt

  • Utsänd utomlands (pdf).
    - Vägledning för arbetsgivare och arbetstagare som planerar utlandsarbete. Utgivare Pensionsskyddscentralen och FPA.
  • Hushåll som arbetsgivare (Samarbetsbroschyr, pdf)
    - Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? var får man stöd?

Senast ändrad 28.8.2017
Uppdaterad 19.11.2015