Beräkningsprogram för pensionärer

Bostadsbidrag för pensionstagare

Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag genom att beakta inkomster, förmögenhet, bostadskostnader och boendeform. Som pensionär (folkpension, arbetspension, sjukpension) med små inkomster är du berättigad till bostadsbidrag.