Beräkningsprogram för sjukdagpenning

Sjukdagpenningens belopp

Du kan uppskatta beloppet av din sjukdagpenning i enlighet med den i beskattningen fastställda inkomsten, 6 senaste månaders inkomst eller någon FPA-förmån.

Sjukdagpenningperiod

Du kan beräkna sjukdagpenningens självrisktid, maximitid och dagpenningens primärtid i förhållande till arbetspensionen samt den tid under vilken sjukdagpenning utbetalas. Du kan också beräkna en begynnelsedag för partiell sjukdagpenning (61. dagpenningdagen).'

Specialvårdspenningens belopp

Du kan uppskatta beloppet av din specialvårdspenning i enlighet med den i beskattningen fastställda inkomsten, 6 senaste månaders inkomst. Specialvårdspenningen ersätter inkomstförlust för tiden under vilken du sköter ett sjukt eller handikappat barn. Läs mer om specialvårdspenningens förutsättningar.