Beräkningsprogram för studerande

Studiestöd

Du kan utreda dina möjligheter till studiestöd och uppskatta beloppet på ditt studiestöd.

Egna inkomster

Du kan uppskatta hur mycket du kan förtjäna utöver studiesstödet, kan du lyfta ditt studiestöd och i vilka fall ditt studiestöd återkrävs.

Studielånskompensation

Du kan utreda om du kan få studielånskompensation, inom vilken tid  och hur stort belopp du kan få.

Studielånsavdrag

Du kan utreda om du har rätt till studielånsavdrag, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur lånebeloppet inverkar på skatteavdragets belopp.

Skolresestöd

Du kan utreda dina möjligheter till skolresestöd och uppskatta beloppet på ditt skolresestöd.

Köptillfällen på köpintyget

Du kan ta reda på de köptillfällen och köptidpunkter som ska antecknas på köpintyget och allmänt den tid som berättigar till skolresestöd för olika färdsätt.

Allmänt bostadsbidrag

Du kan uppskatta om du är berättigad till bostadsbidrag med beaktande av hushållets inkomster, bostadskostnader och boendeform. Du kan uppskatta beloppet av ditt bostadsbidrag. En studerande med familj kan i stället för studiestödets bostadstillägg få allmänt bostadsbidrag.