Vanliga frågor gällande e-tjänsten

Hur ansöker jag om en förmån på webben? Läs svaret
Min make och jag har gemensamma bankkoder. Hur ska jag använda e-tjänsten? Läs svaret
Varför kommer jag inte åt mitt barns uppgifter? Läs svaret
Hur ska jag ansöka om bidrag för mitt barn på webben? Läs svaret
Kan en närståendevårdare ansöka om förmåner för någon annan på webben? Läs svaret
Vad är IBAN och var fås det? Läs svaret
Hur ska jag veta vilka bilagor som behövs? Läs svaret
Vart ska bilagorna skickas? Läs svaret
Behöver man fylla i en pappersblankett? Läs svaret
Varför visas inte önskad förmån i e-tjänsten? Läs svaret
Hur kan jag ändra språk i e-tjänsten? Läs svaret

Hur ansöker jag om en förmån på webben?

  1. Logga in med dina nätbankskoder.
  2. Du kommer in i e-tjänsten där du kan kontrollera dina uppgifter eller söka en förmån.
  3. Välj Ansökan eller meddelande i menyn till vänster och därefter den förmån som du vill ansöka om.
  4. Fyll i alla de punkter som behövs och skicka ansökan.
  5. Om det behövs bilagor visas en lista över dem. Du får ett meddelande om att FPA tagit emot din ansökan.
  6. I e-tjänsten kan du när som helst kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får i bidrag och när det betalas ut.

Min make och jag har gemensamma bankkoder. Hur ska jag använda e-tjänsten?

I e-tjänsten kan man sköta endast den persons ärenden i vars namn bankkoderna är. Med gemensamma bankkoder kan man inte komma åt flera personers uppgifter. Man kan inte heller komma åt sitt barns uppgifter med de egna bankkoderna.

Varför kommer jag inte åt mitt barns uppgifter?

Nätbankskoderna är personliga och därför visas inte barnets uppgifter på webben. Uppgifter om barnet får man via telefontjänsten.

Hur ska jag ansöka om bidrag för mitt barn på webben?

Nätbankskoderna är personliga och därför kan man inte ansöka om bidrag för sitt barn med sina egna koder. Banken beviljar koder till barn enligt sina egna bestämmelser. Om barnet inte har några koder kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till vilken FPA-byrå som helst.

Om ditt minderåriga barn flyttar utomlands kan du på hans eller hennes vägnar fylla i ansökan om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Du kan också skicka meddelanden på ditt barns vägnar (t.ex. om återflyttning till Finland eller om att vistelsen utomlands fortsätter).

I e-tjänsten kan du beställa det europeiska sjukvårdskortet också för ditt barn.

Kan en närståendevårdare ansöka om förmåner för någon annan på nätet?

Tillsvidare är det inte möjligt, om inte närståendevårdaren får använda den andra personens nätbankskoder. FPA håller som bäst på att utreda hur man kunde sköta en annan persons ärenden på webben.

Vad är IBAN och var fås det?

De finska kontonumren får internationellt IBAN-format. Ett IBAN-kontonummer behövs för ansökan. Innan du fyller i en ansökan på webben ska du söka fram ditt IBAN-kontonummer från t.ex. ett kontoutdrag eller nätbanken eller med hjälp av de beräkningsprogram som bankerna erbjuder.

Hur ska jag veta vilka bilagor som behövs?

När du har fyllt i ansökan får du ett sammandrag och en förteckning över de bilagor som behövs för ansökan. Skicka in bilagorna via e-tjänsten. 

Alternativt kan du skicka bilagorna per post. Du får också en s.k. svarsförsändelsekod med vilken du avgiftsfritt kan skicka bilagorna till vilken FPA-byrå som helst per post.

Vart ska bilagorna skickas?

Skicka in bilagorna via e-tjänsten. Du kan skanna eller fotografera dem eller be att få dem i elektronisk form. Du kan skriva ett följebrev till en bilaga t.ex. om den hänför sig till flera förmåner. Du kan skicka in alla andra bilagor via e-tjänsten utom underhållsavtal eller domstolsbeslut vid ansökan om underhållsstöd. De måste skickas in per post.

Alternativt kan bilagorna postas till FPA.

Behöver man fylla i en pappersblankett?

När du ansöker om en förmån på webben behöver du inte fylla i en pappersblankett. Om det behövs bilagor till ansökan kan du skicka in också dem via e-tjänsten. Du kan också ansöka om utkomststöd på webben.

Varför visas inte önskad förmån i e-tjänsten?

I e-tjänsten visas uppgifter för innevarande år och de två föregående åren. Uppgifter som är äldre än så visas inte i e-tjänsten. Uppgifter om äldre förmåner får du via FPA:s telefontjänst. I e-tjänsten saknas dessutom ännu vissa funktioner och förmåner såsom stöd för skolresor. Till exempel ändring av kontonummer kan göras för alla andra förmåner förutom familjepension och handikappbidrag för personer under 16 år.

Hur kan jag ändra språk i e-tjänsten?

Det går att ändra språk i e-tjänsten. Logga in på tjänsten. Du kan byta språk genom att välja Egna uppgifter och sedan Ändring av personuppgifter. De ändrade uppgifterna syns i e-tjänsten efter några dagar.

 

Senast ändrad 12.2.2018
Uppdaterad 1.1.2017