Familjeförmåner i internationella situationer

FPA betalar förmåner till barnfamiljer också i internationella situationer. Sådana förmåner är till exempel moderskapsunderstöd, barnbidrag, föräldradagpenningar och barnavårdsstöd.

Från utlandet till Finland

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, betalas familjeförmåner från utreselandet till utgången av flyttningsmånaden. Rätten till familjeförmåner från Finland börjar från ingången av månaden efter flyttningen. Underrätta alltid den institution som betalar familjeförmåner i utreselandet om att du har flyttat eller börjat arbeta i ett annat land.

Från Finland till utlandet

Om du flyttar utomlands permanent eller tillfälligt ska du alltid anmäla detta till FPA. Du ska också meddela när du återvänder till Finland. Rätten att få familjeförmåner från FPA utomlands påverkas bland annat av om flyttningen är stadigvarande eller tillfällig. Utbetalningen av förmåner påverkas också av arbete utomlands.

Läs mer