En leende ung kvinna bland flyttlådor

Visste du att...

Den finska socialtryggheten omfattar personer som är bosatta i landet.

Flyttning till eller från Finland

Den sociala tryggheten i Finland omfattar personer som är bosatta i landet. Förutom några undantag har alla stadigvarande bosatta personer i Finland rätt till FPAs socialskyddsförmåner.

När du flyttar från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland avgör FPA om du ska omfattas av den sociala tryggheten i Finland, dvs. om du har rätt till FPAs socialskyddsförmåner. Beslutet grundar sig på lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, som också brukar kallas tillämpningslagen (1573/1993).

Om du har för avsikt att flytta utomlands för kortare tid än ett år, omfattas du vanligtvis av den sociala tryggheten i Finland och har rätt till FPAs förmåner. Om du däremot ämnar stanna utomlands en längre tid än ett år anses du flytta permanent, varvid din rätt till social trygghet i Finland i allmänhet upphör vid flyttningen.

När du flyttar till Finland och du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland, omfattas du i regel av den sociala tryggheten här från och med tidpunkten för inflyttningen och har därmed rätt till de förmåner som FPA beviljar. Som stadigvarande bosättning betraktas till exempel återflyttning, ett arbetsavtal för arbete i Finland samt äktenskap eller annan nära familjerelation till en person som bor stadigvarande i Finland.

Mer information

Senast ändrad 13.3.2017
Uppdaterad 13.3.2017