Arbetstagare i Finland

Rätten till finländsk social trygghet och olika förmåner kan istället för stadigvarande bosättning också grunda sig på arbete i Finland. Den sociala tryggheten påverkas av vilket land du flyttar från och hur länge du kommer att arbeta i Finland.

I de flesta fall kan du bli omfattad av den finländska sociala tryggheten genast från inflyttningen förutsatt att flyttningen anses stadigvarande eller att du arbetar minst fyra månader i Finland. I detta fall måste arbetstids- och lönevillkoren uppfyllas.

Utanför den sociala tryggheten hamnar i allmänhet utan undantag praktikanter och au pairer samt andra som utför kortvariga eller lågavlönade arbeten vilkas anställning inte uppfyller arbetsvillkoret.

Du kan också enbart delvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Ifall du kommer till Finland för att arbeta för en kortare tid än 4 månader kan du i vissa situationer ha rätt till offentlig hälso- och sjukvård. En arbetstagare som kommer för att arbeta till Finland från ett EU-/EES-land eller Schweiz kan också ha rätt till hemvårdsstöd för barn.

Om du flyttar till Finland någon annanstans ifrån än från EU-området kan FPA under vissa förutsättningar betala ut barnbidrag och hemvårdsstöd.

Man kan kontrollera sin rätt till den finländska sociala tryggheten via FPA:s e-tjänst.

Minimivillkor för arbete

Minimivillkoren för arbete uppfylls om du arbetar minst 18 timmar i veckan och din lön uppgår till minst den lön som ska betalas enligt kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete uppgå till minst 1187 euro i månaden (2017).

Alla som flyttar till Finland för att arbeta ska uppfylla minimivillkoren för arbete för att de ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten på grundval av sitt arbete. Villkoret gäller emellertid inte arbetstagare som anses flytta till Finland för att stadigvarande bosätta sig här.

Minimivillkoren för korttidsarbete

Om du har ett avtal med en eller flera arbetsgivare om fortgående arbete men själva arbetet är indelat i olika korta perioder avgörs möjligheten att omfattas av den finländska sociala tryggheten på grundval av arbetet av om arbetet uppfyller minimivillkoren.

Om anställningarna följer på varandra avgörs möjligheten att omfattas av den finländska sociala tryggheten av om en period av arbete som fortgår minst 4 månader betraktas som kontinuerlig. Arbetet är kontinuerligt om det endast är ett veckoslut eller en helgdag mellan anställningsförhållandena eller arbetsperioderna. Om minimivillkoren för arbete uppfylls betraktas arbetet som kontinuerligt även om anställningarna byts. Vid periodvist arbete kan också ett avbrott på en vecka godkännas.

Ytterligare information

 

Mer information

Senast ändrad 12.6.2017
Uppdaterad 1.1.2017