Pappa, mamma och ett nyfött barn

Visste du att...

När ett barn föds har föräldrarna rätt till många FPA-förmåner.

Stöd till barnfamiljer

När du blir förälder har du rätt till olika familjeförmåner från FPA. Enligt arbetsavtalslagen har du också rätt till olika familjeledigheter.

Kundresan ger dig en överblick över familjeförmåner och hur du ansöker.

Till FPA:s familjeförmåner hör

Alla familjeförmåner kan sökas via FPA:s e-tjänst.

Rätten till förmåner för barnfamiljer

För att föräldradagpenningar ska beviljas förutsätts att föräldrarna har bott i Finland minst 180 dagar omedelbart före barnets beräknade nedkomst. Beviljande av föräldradagpenningar och andra stöd till barnfamiljer förutsätter också att föräldrarna omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Till försäkringstiden kan även räknas försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel.

En del av familjeförmånerna kan även beviljas fastän du skulle flytta utomlands. Närmare information om situationer då familjen flyttar till Finland eller utomlands finns under Flyttning till eller från Finland. Övriga förutsättningar anges i samband med varje förmån.

Läs mer

Senast ändrad 20.10.2015
Uppdaterad 1.1.2014