En leende ung kvinna i en kontorskorridor

Visste du att...

Ett försäkringsbolag kan söka ersättning med stöd av en fullmakt som den försäkrade har utfärdat.

Försäkringsbolag

FPA betalar ett försäkringsbolag ersättningar för en kunds sjukvårdskostnader om kunden har gett fullmakt för det.

På de här sidorna finns information om: 

Försäkringsbolagens redovisningar handläggs centralt vid FPA. Aktuell information om handläggningsställena finns på Handläggningsställen för redovisningen.

Sidorna är avsedda för försäkringsbolagens, FPA:s och arbetsplatskassornas personal.

Ändringar i sjukvårdsersättningarna 1.1.2016

Ersättning för resekostnader

Självriskandelen för resor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (1224/2014) stiger 1.1.2016 från 16,00 euro till 25,00 euro för en enkelresa. Den årliga självriskandelen för resekostnaderna, dvs. takbeloppet, stiger från 272,00 euro till 300,00 euro.

Förhöjd självrisk för taxiresor

Den förhöjda självrisken för taxiresor stiger från och med 1.1.2016 från 32,00 till 50,00 euro för en enkelresa. Den förhöjda självrisken tas alltid ut för en enkel resa som inte har beställts via en beställningscentral som ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Den förhöjda självrisken räknas inte in i kundens årliga självriskandel. Den förhöjda självrisken tas alltid ut, även om kundens årliga självriskandel redan skulle ha nåtts.

Taxor för sjukvårdsersättningar

Enligt budgetpropositionen av statsminister Juha Sipiläs regering ska 78 miljoner euro sparas in på sjukvårdsersättningar för tandvård, läkararvoden samt undersökningar och behandlingar. Besparingarna görs genom att sänka ersättningstaxorna.

Läs mer i meddelandet: Ersättningstaxor för sjukvårdsersättningar från 1.1.2016

Läkemedelsersättningar

Ändringar i läkemedelsersättningarna 2016:

 • Man får ersättning för läkemedelskostnader först när initialsjälvrisken är betald.
 • Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.
 • Initialsjälvrisken gäller inte personer under 18 år.
 • Grundersättningen för läkemedel är 40 procent.
 • Den läkemedelsspecifika självrisken för läkemedel i den högre specialersättningskategorin är 4,50 euro.
 • Den läkemedelsspecifika självrisken vid tilläggsersättning är 2,50 euro.
 • I vissa fall kan specialersättning betalas retroaktivt för läkemedelsinköp som gjorts efter det datum då läkarutlåtandet undertecknats.

Ändringar i läkemedelsersättningarna 1.1.2017:

 • Årssjälvrisken för läkemedel är 605,13 euro 2017.
 • Andra diabetesläkemedel än insulinpreparat överförs vid ingången av året från ersättningsklassen 100 % till ersättningsklassen 65 %. Den andel kunden själv betalar för dessa läkemedel är 35 % av läkemedlets pris. För ett läkemedel som innehåller insulin får man alltjämt specialersättning 100 %, och den läkemedelsspecifika självrisk kunden betalar är 4,50 euro.    
 • Om ett läkemedel är särskilt dyrt kan man på en gång köpa ut och få ersättning för en mängd som motsvarar högst en månads behandling. Ett läkemedel anses särskilt dyrt då minutförsäljningspriset för en förpackning inklusive mervärdesskatt överstiger 1 000 euro.
 • Man kan köpa en ny sats läkemedel, kliniska näringspreparat eller salvbaser med ersättning när den föregående satsen, använd enligt doseringsanvisningen, är nästan slut.  Ersättning för en ny sats kan fås tidigast
  • tre veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar tre månaders behandling
  • två veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar två månaders behandling
  • en vecka innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar en månads eller en kortare tids behandling.   

Meddelande: Ändringar i ersättningen av särskilt dyra läkemedel och diabetesläkemedel

Den centraliserade faktureringen av läkemedelskostnader via Olycksfallsförsäkringscentralen upphör på apoteken 31.12.2016

Meddelande
Utbildningsmaterial

Läs mer

Senast ändrad 26.1.2017
Uppdaterad 19.10.2012