FPA tipsar!

Vi har samlat korta vinkar och checklistor som ska göra det enklare för dig att få dina ärenden med FPA i ordning. Se efter aktuella tips för just din situation. Du kan också dela de nyttigaste tipsen till dina vänner via sociala medier.

Se efter vad allt FPA tipsar om!

FPA tipsar1 (20)

Med dessa 5 tips om mediciner går sommarresan smidigt!

Så här kan du vara säker på att de läkemedel som du behöver under resan är rätt nedpackade.

 1. Om du ska resa utomlands, ta i god tid reda på vilka begränsningar som gäller för införsel av läkemedel i det land som du är på väg till. Kom ihåg även att ta reda på bestämmelser och begränsningar för genomfartsländer till exempel av myndigheterna eller ambassaden i landet som du reser till.
   
 2. Transportera läkemedlen i originalförpackningen. De ska finnas i handbagaget. Ta i beaktande hur och i vilken temperatur läkemedlen ska bevaras under sommarresan.
   
 3. Kom ihåg att packa med dina recept! Vid behov kan du bevisa i tullen, att du har rätt att ha läkemedlen med dig. Du kan skriva ut recepten från Kanta-tjänsten. Obs! För vissa läkemedel krävs ett Schengen-bevis.
   
 4. I Kanta-tjänsten kan du när som helst under resan kolla dina receptuppgifter!
   
 5. Om din resa utomlands är kortare än 3 månader, behöver du inte meddela om resan till FPA. Då omfattas du av den finländska sjukförsäkringen och får ersättning för receptbelagda läkemedel som du behöver under resan.

Läs mer

Checklista innan du rycker in

FPA kan inte lindra din längtan efter älsklingen, men nog betala militärunderstöd.

FPA tipsar2 (20)

Checklista innan du rycker in

FPA kan inte lindra din längtan efter älsklingen, men nog betala militärunderstöd.


 

 1. Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan du rycker in. FPA:s understöd kan vara en viktig penning under tjänstgöringstiden.
 2. Gör din ansökan på nätet. Det går snabbt och är bekvämt. Logga in på e-tjänsten.
 3. Övriga understöd till tjänstgöraren. När du ska göra militär- eller civiltjänst kan du få understöd för boendekostnader i din fasta bostad. FPA kan också betala studielåneräntorna under tjänstgöringen.
 4. Sambon kan få stöd för boendet. Din sambo kan få bostadsunderstöd som kan vara hälften av hyran.
 5. Stöd till familjen. Om ni är gifta eller har ett gemensamt barn kan ni utöver bostadsunderstödet ha möjlighet till grundunderstöd eller särskilt understöd.
 6. Känns det krångligt? På forumet Fråga FPA kan du ställa frågor till våra expeter – helt anonymt.

Läs mer

FPA tipsar3 (20)

Har du Europeiska sjukvårdskortet i plånboken?

Planerar du en semesterresa? Läs först 5 skäl varför det är klokt att skaffa det europeiska sjukvårdskortet!

 1. Om du insjuknar får du lättare tillgång till vård! Med det Europeiska sjukvårdskortet ska du få vård på samma villkor och till samma pris som lokalbefolkningen. Finska staten står för resten av kostnaderna.
 2. Du får vård också i samband med kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning. Utan det europeiska sjukvårdskortet får du vanligen själv först betala alla kostnader.
 3. Kortet matchar med reseförsäkringen! Det europeiska sjukvårdskortet ger resenären ett lagstadgat skydd men ersätter t.ex. inte dyra resekostnader ifall du måste resa hem på grund av ett olycksfall under resan. Kom ihåg att granska villkoren i reseförsäkringen.
 4. Det är gratis! Du kan beställa det europeiska sjukvårdskortet ifall Finland står för dina sjukvårdskostnader. Då har du antagligen också ett FPA-kort och omfattas alltså av sjukförsäkringen i Finland.
 5. Det är superenkelt att beställa kortet! I e-tjänsten tar det någon minut. Du får kortet hem inom 1-2 veckor. Du kan beställa det europeiska sjukvårdskortet till ditt barn per telefon 020 692 203 (vardagar 8–16).

Läs mer

FPA tipsar4 (20)

Hur ska du bo i höst? Studerande, sök bostadsbidrag redan nu!


Studerande som bor på hyra kan få allmänt bostadsbidrag från augusti. Om du har koll på hur din höst ser ut, kan du ansöka om bostadsbidrag redan nu.

 1. Ansök om bostadsstöd vie e-tjänsten. Om du redan nu har koll på dina inkomster, boendeutgifter och boendearrangemang, kan du göra din ansökan redan i slutet av maj. Kom ihåg hyresavtalet som bilaga. FPA drar automatiskt in bostadstillägget för dem som börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget.
 2. FPA beviljar ett gemensamt bostadsbidrag till alla som hör till samma hushåll. En person ansöker för hela hushållets del. Om någon i hushållet redan får allmänt bostadsbidrag, ska han eller hon ansöka om att det justeras. Hushållets sammanlagda inkomster påverkar hur stort bostadsbidraget blir.
 3. Sambor, makar eller personer som har ett gemensamt hyreskontrakt hör alltid till samma hushåll.
 4. Även om du och din rumskamrat har separata hyreskontrakt hör ni till samma hushåll om ni enligt hyreskontraktet eller en bilaga till det är tillsammans ansvariga för bostadshyran.
 5. Studiepenningen påverkar bostadsbidraget från 1.8.2017, men studielånet gör inte det. Kolla hur stort bostadsbidrag du kan få med bostadsbidragsräknaren.
 6. Bostadsbidrag kan beviljas från augusti om du skickar din ansökan till FPA senast i slutet av september. Dessutom ska ditt hyreskontrakt vara i kraft från 1 augusti och du ska ha flyttat in inom augusti.

Läs mer

FPA tipsar5 (20)

Smidigast meddelar du om förändringar via e-tjänsten


Här är några tips om hur du kan undvika återkrav av förmåner och vad du ska göra om du redan har en skuld att betala tillbaka.

Ibland går det livat till i livet. Om det sker förändringar i dina inkomster, ditt boende eller dina familjeförhållanden är det bra att komma ihåg att meddela om dem till FPA. De kan inverka på hur stora förmåner du har rätt till.

 1. Dina inkomster kan till exempel påverka arbetslöshetsskyddet, bostadsbidraget, stöd till studerande, pensioner eller familjeförmåner. Meddela om förändringar via vår e-tjänst: www.fpa.fi/etjanst.
 2. Om du har fått en förmån till för stort belopp måste du betala det tillbaka. Om du får någon annan förmån, kan din skuld dras av från den.
 3. Om du inte klarar av att betala tillbaka din skuld till FPA, ta kontakt med oss och kom överens om en betalningsplan. Genom att följa betalningsplanen undviker du utsökning. Fråga FPA om återkrav.

Läs mer

FPA tipsar6 (20)

Trött på arbetslöshet? Räcker åldern till?
 

Pensionsstöd är en ny förmån hos FPA. Fullt pensionsstöd är lika stort som garantipensionen. Du kan söka pensionsstöd om du har varit länge arbetslös och är över 60 år.

 

 1. Kolla om du har rätt till pensionsstöd.   
  * Du är född före 1.9.1956.
  * Du har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd 31.8.2016.
  * Du har under perioden 1.9.2010–31.8.2016 fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.  
 2. Har du andra förmåner, som kan hindra att du beviljas pensionsstöd?
 3. Om du enligt FPA:s uppgifter har rätt till pensionsstöd, får du ett brev och en ansökningsblankett per post från FPA.
 4. Du kan söka pensionsstöd med blanketten Pensionsstöd ET1r, om det känns som en bra lösning för dig.

FPA tipsar7 (20)

Ta hand om 2 FPA-ärenden före semestern med familjen!


Det tar bara ett par minuter att ta hand om de här FPA-ärendena innan du kan njuta av ledigheten.

 1. Ska ditt barn ha ledigt från privat dagvård under sommaren? Meddela i god tid om ändringar i vårdarrangemang, så att du inte får för mycket stöd.

  Stödet för privat vård som FPA betalar är högst dagvårdsavgiften för en månad. Ifall familjen inte betalar dagvårdsavgift alls för någon månad, betalas inte heller stöd för privat vård av barn.

  Du kan meddela om ändringar i vårdarrangemang i FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst.

  När ska du meddela? Några vanliga situationer:

  • barnets vårdtid ändrar
  • storleken på avgiften ändrar
  • barnet byter daghem eller vårdare
  • barnet byter till kommunal dagvård
  • barnet börjar i förskolan
  • det blir ändringar i omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik

  Obs! Meddelandet gäller enbart stöd för privat vård! Ifall ditt barn är i kommunal dagvård eller om familjen får hemvårdsstöd, behöver du inte meddela till FPA. Du behöver inte heller meddela till FPA, om det inte sker några förändringar i barnets dagvård under sommaren.

 2. Beställ det europeiska sjukvårdskortet inför semesterresan!

  Du kan beställa det europeiska sjukvårdskortet till ditt barn per telefon 020 692 203 (vardagar 8–16). Kortet skickas hem till dig per post inom några veckor. Vuxna kan beställa kortet via webben på www.fpa.fi/etjanst.

Läs mer

FPA tipsar8 (20)

Studierna på slutrakan, men du saknar jobb?

Det är inte alltid lätt att som nyutexaminerad genast hitta en arbetsplats. FPA tryggar din utkomst när du är arbetslös.

Så här ansöker du om arbetslöshetsunderstöd av FPA

 1. Anmäl dig som arbetssökande i TE-tjänsten.
 2. Ansök om arbetslöshetsunderstöd från FPA. Fyll i en ansökan i e-tjänsten, där du också får reda på vilka bilagor som behövs.
 3. Om arbetslösheten fortsätter, ska du lämna in en anmälan om arbetslöshetstiden till FPA. Smidigast gör du det via vår e-tjänst.

Läs mer

FPA tipsar9 (20)

Partiell sjukdagpenning gör det enklare att återvända till arbetet


Deltidsarbete i kombination med partiell sjukdagpenning kan göra det lättare att hållas kvar i arbetslivet och att återvända till sitt arbete efter sjukfrånvaro.

 1. Man kan få partiell sjukdagpenning efter en självisktid. Den är i allmänhet 2 veckor (1+9 vardagar).
 2. För att få partiell sjukdagpenning behövs ett B-läkarutlåtande av en läkare som är bekant med arbetsförhållandena. Det är ett utlåtande om arbetstagaren kan göra deltidsarbete utan att äventyra sin hälsa och tillfrisknandet.
 3. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska göra upp ett arbetsavtal om deltidsarbete på viss tid (40-60 % av heltidsarbete). Arbetsgivaren kan meddela uppgifterna i deltidsavtalet via e-tjänsten för arbetsgivare.
 4. Om arbetsgivaren betalar heltidslön för deltidsarbeteet betalar FPA den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren. Annars betalas den till arbetstagaren själv.
 5. Partiell sjukdagpenning betalas ut för högst 120 vardagar.

Läs mer

FPA tipsar10 (20)

3 skäl att söka familjeledighetsersättning till arbetsgivaren


Familjeledighetsersättningen är en ny ersättning till arbetsgivare då en kvinnlig arbetstagare varit på avlönad mammaledighet minst en månad.

Familjeledighetsersättningen

 1. lättar lite arbetsgivarens kostnadsbörda
 2. är enkel att söka samtidigt med semesterkostnadsersättningen
 3. betyder 2 500 euro.

Läs mer

FPA tipsar11 (20)

Mitt barn har diabetes. Vad händer nu?

Diabetes är en ganska vanlig sjukdom hos barn och den kommer ofta som en överraskning. Visste du att FPA stöder barn med diabetes och deras familjer?

 1. Syftet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet för ett barn som på grund av sin sjukdom behöver regelbunden vård. Handikappbidraget är indelat i tre nivåer beroende på hur stort vårdbehov sjukdomen orsakar. Det är bra att uppge i ansökan om barnet också har andra kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller funktionsbegränsningar. 

 2. På anpassningskurser får hela familjen kamratstöd och information om sjukdomen. Du kan söka lämpliga kurser på www.fpa.fi/sokrehabkurs.

 3. Barnet har rätt till specialersättning för läkemedel. Insulinpreparat hör till den högre specialersättningsklassen (100 %) och övriga diabetesläkemedel till den lägre specialersättningsklassen (65 %).
 4. FPA ersätter kostnader för undersökning eller behandling som ordinerats av en privatläkare.
 5. FPA ersätter också resekostnader som uppkommer på grund av behandling, undersökning eller rehabilitering som barnets sjukdom kräver.

FPA tipsar12 (20)

Svårt att hitta rätt? Så här försäkrar du att taxiresan som FPA ersätter går smidigt.

Visste du att taxiresan som FPA ersätter måste beställas senast dagen före resan klockan 14 då du vet mottagningstiden på förhand.

 1. Försäkra att du har rättighet till att använda taxi.
 2. Beställ taxi via det lokalt centraliserade beställningsnumret eller bekant taxi rakt via chauffören.
 3. Kom ihåg att beställa resan kl. 14 dagen innan resan, då du vet mottagningstiden på förhand.
 4. Visa ditt FPA-kort till chauffören före resan    
 5. Be om ett intyg för reseersättning från sjukvården ifall du använder taxi på grund av ditt hälsotillstånd.
 6. Var förbered på att du kan vara framme en timme före din mottagningstid. Då du är på väg hem kan du hamna att vänta på taxi i en timme. 
 7. Ta i beaktan att det kan också finnas andra kunder som reser till sjukvården i samma taxi.

FPA tipsar13 (20)

Har du hört om ändringarna i studiestödet och stödet för boende?

Ändringar både i studiestödet och i boendestödet för studerande kommer att göras 1.8.2017. Ta i god tid reda på vad det innebär för dig.

 
 1. Beloppet av ditt studiestöd kan förändras. Från den 1 augusti är studiepenningens belopp för både högskolestuderande och studerande på andra stadiet högst 250,28 euro/månad. Å andra sidan kan man få högre studielån än nu och betalningsanmärkningar är inte längre ett hinder för att få studielån.
 2. Ditt bostadstillägg slopas sannolikt. Bostadstillägg kan från den 1 augusti beviljas endast dem som studerar och bor utomlands eller t.ex. vid en folkhögskola. Andra studerande kan få allmänt bostadsbidrag om villkoren för det uppfylls. Du kan uppskatta bostadsbidragets belopp med en räknare.
 3. Kom ihåg att ansöka om allmänt bostadsbidrag. FPA drar automatiskt in bostadstillägget för dem som börjar omfattas av bostadsbidraget. Om du känner till höstens inkomster, boendeutgifter och andra omständigheter som påverkar möjligheterna att få stöd, kan du ansöka om bostadsbidrag redan i slutet av maj. Det gör du enklast i FPA:s e-tjänst. Glöm inte att bifoga hyresavtalet också då du bor i en studentbostad!
 4. Ett hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag. Observera att det allmänna bostadbidraget inte är personligt på samma sätt som bostadstillägget, utan bostadsbidraget beviljas hushållet gemensamt. Därför ska endast en person i hushållet ansöka om allmänt bostadsbidrag för hela hushållet. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på bidraget. Notera också att om någon i hushållet redan får allmänt bostadsbidrag måste han eller hon ansöka om att det justeras.
 5. Hushåll, vad är det? Makar och andra nära släktingar samt personer som hyr en bostad och har ett gemensamt hyresavtal för bostaden hör alltid till samma hushåll . Inkomsterna för de rumskompisar som du delar bostad med kan inverka på bostadsbidraget. Deras inkomster kan också inverka trots att ni har separata hyresavtal, om ni enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden.

Läs mer

FPA tipsar14 (20)

Kan ditt barn få handikappbidrag?

Diabetes eller svår allergi? Känns det som att ditt barn behöver mer hjälp och omvårdnad än de jämngamla barnen? Genom att svara på fem frågor kan du få reda på ifall det skulle löna sig att söka handikappbidrag till barnet. 

 1. Har barnet en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning?
 2. Besöker barnet läkare regelbundet?
 3. Behöver barnet mer hjälp och/eller måste barnet övervakas mer än sina jämnåriga
  - i de dagliga sysslorna, till exempel med att äta, klä på sig och tvätta sig?
  - med att röra sig? - med att kunna se, höra eller tala?
  - i den sociala interaktionen, till exempel med att uttrycka sig själv, när barnet leker och i relationerna till andra människor?
  - med att behandla sin sjukdom, till exempel att ta sina mediciner eller mäta blodsockret?
 4. Har barnet några speciella arrangemang eller stödåtgärder i dagvården eller i skolan, till exempel en personlig assistent eller specialundervisning?
 5. Deltar barnet i rehabilitering, till exempel fysioterapi, psykoterapi, talterapi eller ergoterapi?

Om du svarade ja på tre eller flera av frågorna finns det orsak att reda ut om barnet kan få handikappbidrag. Notera dock att frågorna bara är riktgivande. Varje barns situation är individuell. Därför övervägs beviljandet av stöd varje gång skilt för sig.

FPA tipsar15 (20)

Vill FPA ha tillbaka studiestödet? Läs först de här 4 punkterna.

FPA har skickat ut beslutsförslag om återkrav av studiestöd. Brevet var knappast en glad överraskning, men läs det omsorgsfullt.

 1. Det är fråga om ett beslutsförslag. FPA skickade brevet till alla dem som enligt Skatteförvaltningens uppgifter överskred årsinkomstgränsen för studiestödet år 2015. FPA vet inte om du fick pengarna under studiemånaderna.
 2. Överskred du årsinkomstgränsen på grund av att du inledde studierna eller blev färdig med studierna år 2015? Eller överskred du årsinkomstgränsen på grund av att du förbrukade alla dina studiestödsmånader under år 2015? Ansök i så fall om att ärendet behandlas på nytt och berätta i ansökan när under året du studerade och när du jobbade.  Skicka in ansökan senast 23.3 via FPA:s e-tjänst.  Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden, kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas helt.
 3. Om det inte finns någon orsak att ansöka om att ärendet behandlas på nytt måste du betala tillbaka studiestödet. Du kan föreslå en betalningsplan i e-tjänsten. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.
 4. Fick du för mycket studiestöd också i fjol? Kontrollera årsinkomstgränserna på webben. Om du vill undvika att studiestödet återkrävs nästa år ska du före utgången av maj i år betala tillbaka de studiestöd för förra året som överskred årsinkomstgränsen.

Läs mer

FPA tipsar16 (20)

5 fakta om FPA och samboförhållande

Ditt samboförhållande är kanske inte en ny sak till dig men det kan det vara för FPA. Kom ihåg att meddela FPA om du lever i ett samboförhållande och du är berättigad till förmåner.

 1. I mars träder den jämlika äktenskapslagen i kraft och den ger människor av samma kön en möjlighet att ingå äktenskap. Samtidigt förändras begreppet samboförhållande.
 2. Från och med mars är också samboförhållandet jämlikt gällande FPA:s förmåner.
 3. Makens/makans eller sambons inkomster eller samboende kan påverka bland annat barnavårdsstödet, ensamförsörjartillägg till barnbidraget, allmän bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, folkpensionen, försörjningsstödet samt pensionens eller arbetslöshetsskyddets barntillägg.
 4. I fortsättningen är mammans sambo av samma kön berättigad till föräldra- och faderskapspenning utan att det förutsätter äktenskap, registrerad parförhållande eller adoption inom familjen.
 5. Kom ihåg att meddela FPA ifall du eller din sambo får FPA:s förmåner. Behändigast gör du det via e-tjänsten.

FPA tipsar17 (20)

Har du Europeiska sjukvårdskortet i plånboken?

Planerar du en sportlovsresa i Europa? Läs först 5 skäl varför det är klokt att skaffa det europeiska sjukvårdskortet!

 1. Om du insjuknar får du lättare tillgång till vård! Med det Europeiska sjukvårdskortet ska du få vård på samma villkor och till samma pris som lokalbefolkningen. Finska staten står för resten av kostnaderna.
 2. Du får vård också i samband med kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning. Utan det europeiska sjukvårdskortet får du vanligen själv först betala alla kostnader.
 3. Kortet matchar med reseförsäkringen! Det europeiska sjukvårdskortet ger resenären ett lagstadgat skydd men ersätter t.ex. inte dyra resekostnader ifall du måste resa hem på grund av ett olycksfall under resan. Kom ihåg att granska villkoren i reseförsäkringen.
 4. Det är gratis! Du kan beställa det europeiska sjukvårdskortet ifall Finland står för dina sjukvårdskostnader. Då har du antagligen också ett FPA-kort och omfattas alltså av sjukförsäkringen i Finland.
 5. Det är superenkelt att beställa kortet! I e-tjänsten tar det någon minut. Du får kortet hem inom 1-2 veckor.

Läs mer

FPA tipsar18 (20)

Är du gravid med en vårbebis? Skaffa moderskapsförpackningen nu!

Den nyaste versionen av moderskapsförpackningen kommer att börja utdelas tidigast under påsken. Sök moderskapsunderstöd senast 2 månader före beräknad nedkomst.

Starten för utdelningen av de nya moderskapsförpackningarna kan variera pga. ekologiska skäl. Den nya versionen börjar delas ut först då alla förpackningar av den föregående versionen är utdelade.

Vi tog en titt på statistiken och det ser ut som att mängden födda barn förra året var mindre än tidigare.

Lite fakta om saken:

 • Det ansöktes ungefär 51 500 moderskapsunderstöd året 2016. Det är 8 500 mindre än under året 2010. Även om man jämför med 2015 så har mängden minskat med 4000 ansökningar.
 • Moderskapsförpackingen är fortfarande populär! Två tredjedelar av alla moderskapsunderstöd delas fortfarande ut som moderskapsförpackingar. Detta har inte ändrats även om mängden födda barn har minskat.

Detta är orsaken till att vi fortfarande har outdelade moderskapsförpackningar i våra lager.

Så här skaffar du en moderskapsförpackning:

 1. Du har bestämt dig för att ta förpackningen istället för summan 140 euro. Fint!
 2. Har du redan besökt barnrådgivningen? Tillsammans med din ansökan skall du befoga graviditetsintyget. Intyget skall ange att graviditeten har varat i längre än 154 dagar och att du genomgått en hälsokontroll före den 5:e graviditetsmånaden.
 3. Du kan ansöka om moderskapspenning då du fått graviditetsintyget. Ta en bild på graviditetsintyget och skicka in den via e-tjänsten. Sök moderskapspenning minst 2 månader före beräknad nedkomst.

Hurdan är moderskapsförpackningen 2017?

Vi kommer att publicera innehållet i mars. Produkterna är ganska långt de samma som under tidigare åren, men färgerna och mönstren kommer att variera.

Läs mer

FPA tipsar19 (20)

FPA-förmånerna för regnbågsfamiljer förändras – kom ihåg att informera FPA om ditt samboförhållande!


I mars 2017 kommer det att ske vissa förändringar i FPA-förmånerna som indirekt hänger samman med den jämlika äktenskapslagen. I fortsättningen behandlas alla äkta makar och sambor lika, oberoende av kön. Det kan också ske förändringar i förmånerna för sambopar och för pappor som är ensamförsörjare. Om du inleder ett samboförhållande ska du meddela detta i tid till FPA så att dina förmåner betalas ut med rätt belopp.

 

1. Registrering av parförhållandet och adoption inom familjen krävs inte längre för att man ska få föräldra- och faderskapspenning.
En kvinna som är gift eller sambo med mamman till barnet har i fortsättningen rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en man i samma situation. Till exempel kan faderskapspenning betalas ut genast från och med att barnet fötts.

I och med ändringen av äktenskapslagen kan också par av samma kön adoptera ett barn. Om två pappor eller två mammor adopterar ett barn tillsammans kan adoptivföräldrarna sinsemellan komma överens om vem av dem som ansöker om faderskapspenning.

De nya bestämmelserna tillämpas om föräldradagpenningsperioden har börjat 1.3. 2017 eller senare. Ändringarna inverkar inte på föräldradagpenningsperiodernas längd.

Samma bestämmelser om föräldradagpenningar som tillämpas på äkta makar tillämpas också på personer som har ingått registrerat partnerskap.

2. Ensamförsörjande pappor får i fortsättningen faderskaps- och föräldrapenning.
En pappa som ansvarar för vården av sitt barn har i fortsättningen rätt till faderskaps- och föräldrapenning. Det förutsätts inte längre att han är gift eller sambo med barnets mamma. Pappans partner har dock än så länge inte rätt till föräldradagpenningar.

Föräldrapenning kan betalas ut från den dag då pappan tar barnet i sin vård. Om det sker redan under moderskapspenningsperioden har pappan rätt till föräldrapenning redan då.

De nya bestämmelserna tillämpas om pappan har tagit barnet i sin vård 1.3.2017 eller senare.    

3. Underhållsstöd betalas inte om barnet har två underhållsskyldiga föräldrar.
Förändringen gäller sådana familjer med kvinnliga par där den ena av föräldrarna har adopterat den andra förälderns barn och faderskapet för barnet inte har fastställts. Under adoptionsprocessen betalas underhållsstöd på samma sätt som tidigare.

4. Förmånerna för sambor förändras också. Kom ihåg att informera FPA om ditt samboförhållande!
Jämlika äktenskap innebär också att begreppet samboförhållande förändras. I fråga om familjeförmånerna kan en sambo av samma kön eller hans eller hennes inkomster inverka på grunderna för beviljande eller på beloppet av barnavårdsstöd och barnbidrag. Till exempel har man inte längre rätt till ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Däremot kan specialvårdspenning betalas till den som sköter ett barn till sin sambo av samma kön. Observera att ett samboförhållande också kan inverka på andra FPA-förmåner.

Om du lever i ett samboförhållande med en person av samma kön ska du informera FPA om detta. Behändigast gör du det på nätet: www.fpa.fi/etjanst.  Äktenskap eller registrerade partnerskap behöver inte meddelas, eftersom FPA får sådana uppgifter automatiskt.
 

Läs mer

Checklista innan du rycker in

FPA kan inte lindra din längtan efter älsklingen, men nog betala militärunderstöd.

FPA tipsar20 (20)

Checklista innan du rycker in


FPA kan inte lindra din längtan efter älsklingen, men nog betala militärunderstöd.


 

 1. Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan du rycker in. FPA:s understöd kan vara en viktig penning under tjänstgöringstiden.

 2. Gör din ansökan på nätet. Det går snabbt och är bekvämt. Logga in på e-tjänsten.

 3. Övriga understöd till tjänstgöraren. När du ska göra militär- eller civiltjänst kan du få understöd för boendekostnader i din fasta bostad. FPA kan också betala studielåneräntorna under tjänstgöringen.

 4. Sambon kan få stöd för boendet. Din sambo kan få bostadsunderstöd som kan vara hälften av hyran.

 5. Stöd till familjen. Om ni är gifta eller har ett gemensamt barn kan ni utöver bostadsunderstödet ha möjlighet till grundunderstöd eller särskilt understöd.

 6. Känns det krångligt? På forumet Fråga FPA kan du ställa frågor till våra expeter – helt anonymt.

Läs mer