Grunddagpenning

Om du har arbetat eller varit företagare och uppfyller arbetsvillkoret när du blir arbetslös kan du ansöka om grunddagpenning. Grunddagpenning betalas för högst 400 dagar. Om du har mindre än tre års arbetslivserfarenhet betalas grunddagpenning för högst 300 dagar. Efter uppnådd maximitid kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Dina inkomster som förtjänats under arbetslöshetstiden inverkar på grunddagpenningens belopp.

Du kan få förhöjd grunddagpenning för den tid som du deltar i en sysselsättningsfrämjande åtgärd.

Senast ändrad 20.12.2016
Uppdaterad 1.1.2017