Grunddagpenning

Om du har arbetat eller varit företagare och uppfyller arbetsvillkoret när du blir arbetslös kan du ansöka om grunddagpenning. Grunddagpenning betalas för högst 500 dagar. Efter uppnådd maximitid kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Dina inkomster som förtjänats under arbetslöshetstiden inverkar på grunddagpenningens belopp.

Du kan få förhöjd grunddagpenning om

  • du har varit med i arbetslivet länge (20 år)
  • du inte själv har sagt upp dig eller själv varit orsak till att arbetsförhållandet upphörde och
  • du har anmält dig som arbetssökande inom 60 dagar.

Du kan få förhöjd grunddagpenning också för den tid som du deltar i en sysselsättningsfrämjande åtgärd.

Senast ändrad 29.11.2013
Uppdaterad 1.1.2014