Ansökan

Snabbt och enkelt i e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om grunddagpenning för arbetslösä i e-tjänsten. Ett tydligt foto räcker som bilaga.

Skicka ansökan
  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Grunddagpenning beviljas tidigast från den dag du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
  2. Ansök om grunddagpenning på FPA:s e-tjänst. Till e-tjänsten loggar du in med dina egna nätbankskoder eller mobil ID. Alternativt kan du fylla i blanketten Ansökan om grunddagpenning för arbetslösa/arbetsmarknadsstöd (TT1r). Du kan skicka ansökan till FPA.
  3. Om du ansöker om förhöjningsdel ska du fylla i punkterna om arbetshistoria, när arbetsförhållandet upphört och sysselsättningsfrämjande åtgärder.
  4. Bifoga
  • arbets- och löneintyg (för de 26 veckor som föregår arbetslösheten) för att utreda om arbetsvillkoret uppfylls eller

  • en veckovis utredning av arbetsgivaren om de utförda arbetstimmarna vid deltidsarbete (FPA-blankett TT4r) om din arbetstid varit oregelbunden.

  • Om du har varit företagare kommer FPA att be dig lämna in de bilagor som behövs då din ansökan behandlas.
  • Om det behövs bilagor till ansökningen ger e-tjänsten en förteckning över vilka bilagor som behövs och du kan skriva ut förteckningen. Samma förteckning finns också på baksidan av blanketten.

  • Observera att FPA inte får de bilagor du lämnar in på TE-byrån.

Ansökningstid

Anteckna dagarna i ansökan (eller anmälan om arbetslöshetstid) genast från och med den första arbetslöshetsdagen. Lämna ändå in den första ansökan först efter ungefär fem arbetslöshetsdagar, så att självrisktiden hinner löpa ut.

Grunddagpenningen utbetalas in på ditt bankkonto med fyra veckors mellanrum. Den första utbetalningen sker redan efter två veckor.

Grunddagpenning kan beviljas tre månader retroaktivt.

Arbets- och näringsbyrån meddelar i ett bindande utlåtande FPA att den sökande är arbetslös.

På förstasidan i e-tjänsten ser du om din ansökan har inkommit eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner du senast har fått. I e-tjänsten visas också påminnelser om t.ex. eventuella bilagor som saknas. Uppgifter om genomsnittlig handläggningstid av arbetslöshetsskydd hittar du på sidan Handläggningstid och förfrågningar.

Var fjärde vecka måste du göra en anmälan om din arbetslöshetstid på blanketten TT2r.

Senast ändrad 20.12.2016
Uppdaterad 1.1.2017