ID-kort med sjukförsäkringsuppgifter

Sjukförsäkringsuppgifter antecknas inte längre på identitetskortet. Identitetskort som beviljats 2017 kan inte användas i stället för FPA-kortet.

Identitetskort som beviljats tidigare och som innehåller sjukförsäkringsuppgifter kan fortfarande användas i stället för FPA-kortet på t.ex. läkarstationer eller apotek. Kortet har kunnat innehålla t.ex. uppgifter om specialersättningsgilla läkemedel, medlemskap i en arbetsplatskassa samt försäkringstiden för en person som är sjukförsäkrad en bestämd tid.

Senast ändrad 22.3.2017
Uppdaterad 22.11.2016