ID-kort med sjukförsäkringsuppgifter

På det identitetskort som polisen beviljar kan du också få infört dina sjukförsäkringsuppgifter. Då kan kortet också användas som ett FPA-kort. Pensionstagaranteckningen kan inte införas ID-kortet.

ID-kortet är giltigt i 5 år. Polisen beviljar ID-kortet på personlig ansökan. För ansökan ska du ta med

Om sjukförsäkringsuppgifterna som antecknats på kortet ändras under kortets giltighetstid måste kortet förnyas. Kortet är avgiftsbelagt.Kontrollera kortets pris och leveranstid på polisens webbplats.

Identitetskortet fungerar som officiellt resedokument i många länder i Europa. Det fungerar också för inloggning på olika myndigheters e-tjänster.

Senast ändrad 9.11.2015
Uppdaterad 19.10.2012