Gå till innehållet
Två män sitter på en parkbänk

Visste du att...

FPA betalar rehabiliteringspenning för den tid som en klient deltar i missbrukarrehabilitering för att trygga försörjningen för klienten.

Två män sitter på en parkbänk

Institutioner för missbrukarrehabilitering

På de här sidorna finns information om betalningen av rehabiliteringspenning för tiden för missbrukarrehabilitering. För att rehabiliteringspenning ska beviljas för individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård krävs att rehabiliteringen genomförs vid en inrättning som är godkänd av FPA. FPA upprätthåller och uppdaterar en förteckning över godkända institutioner för missbrukarvård (institutioner för missbrukarrehabilitering).

Läs mer om rehabiliteringspenningen och hur man ansöker om den på FPA:s webbsidor för privatpersoner.