Kontaktuppgifter

Servicenumret för ärenden i samband med flyttning till och från Finland 020 634 0300 ger råd i frågor i anknytning till den sociala tryggheten vid flyttning till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning. Numret betjänar vardagar kl. 9–16.

FPA:s byråer betjänar alla finländare som flyttar utomlands för kortare tid än ett år eller för att arbeta. Dessutom informerar de alla som flyttar till Finland om den sociala tryggheten i Finland.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

In To Finland är ett serviceställe som upprätthålls av FPA och Skatteförvaltningen och som är avsett för arbetstagare som kommer till Finland. In To hjälper utlänningar som flyttar till huvudstadsregionen och ger råd och vägledning i olika frågor som är aktuella den första tiden efter ankomsten till Finland.

Senast ändrad 6.11.2017
Uppdaterad 5.1.2015