Kontaktuppgifter för arbetsgivare

Telefonservice

Arbetsgivarlinjen betjänar vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239
t.ex. i frågor om hur man meddelar löneuppgifter för sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, föräldradagpenningar och semesterkostnadsersättning.

När du ringer välj

  1. om du vill fråga om sjukdagpenning, rehabilitering eller rehabiliteringspenning eller
  2. om du vill fråga om familjedagpenningar eller ersättningar i samband med familjeledigheter.
  3. (fr.o.m. 1.11.2017)

    Samtalet styrs vidare till en kundrådgivare som är insatt i de här frågorna.
    Nummervalet ändras i november. Förändringarna uppdateras på denna sida.

Frågor om företagshälsovårdsersättningar är tillsvidare koncentrerade till de regionala handläggningsställena..

I frågor som gäller flyttning utomlands eller till Finland, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300.

Övriga servicenummer

I övriga ärenden kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer.

Senast ändrad 2.10.2017
Uppdaterad 15.10.2017