Kontaktuppgifter för arbetsgivare

Telefonservice

Arbetsgivarlinjen betjänar vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239.  Välj 1 och du får svar på  frågor om hur man meddelar löneuppgifter för sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, föräldradagpenningar och semesterkostnadsersättning samt om bilagor och tilläggsutredningar som gäller ovan nämnda förmåner.

Frågor om företagshälsovårdsersättningar är tillsvidare koncentrerade till de regionala handläggningsställena..

I frågor som gäller internationellt arbete då en arbetstagare ska skickas utomlands eller anställas till Finland från utlandet, kontakta FPA:s Center för internationella ärenden på numret 020 634 0300.

  • International House Helsinki servar företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft. Pilotprojektet koordineras av Helsingfors stad  I pilotprojektet deltar förutom stadens invandrarrådgivning även Magistraten i Nyland, Skatteförvaltningens och FPA:s tjänst In To Finland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare. Verksamheten fortsätter i samma lokaler åtminstone till slutet av 2018.

Arbetsgivarchatt för frågor om dagpenningar

I chatten svarar våra kundrådgivare mån–fre kl. 9–15 på frågor som gäller t.ex. löner och dagpenningar under sjukfrånvaro, familjeledigheter, rehabilitering samt om intyg och utredningar i samband med utbetald lön eller arbetstagarens tid i arbete.

I chatten kan du till exempel fråga om

  • sjukdagpenningar
  • moderskaps, faderskaps- och föräldrapenningar
  • familjeledighetsersättning, semesterkostnadsersättning
  • tilläggsutredningar och intyg i samband med förmånerna ovan, t.ex. löneintyg och intyg över tid i arbete.

Notera att råd via chatten bara ges på ett allmänt plan. I chatten besvaras inte frågor som gäller enskilda personer.

Chatten är tillgänglig på denna sida samt på följande underkategorier för fpa.fi/Arbetgivare: Sjukfrånvaro, Familjeledigheter, Rehabilitering,

Chatten stöds av följande webbläsare:
•    Internet Explorer
•    Chrome
•    Firefox
•    Safari
•    Chrome (Android)
•    Safari (iOS)


Cookies som registreras av tredje parter måste vara tillåtna.

I övriga ärenden kan du ringa FPA:s allmänna servicenummer.

Senast ändrad 22.12.2017
Uppdaterad 1.11.2017