Kort för folkpensionstagare

FPA skickar automatiskt kortet till personer under 65 år som beviljats full folkpension. Kortet tillsammans med ett fotoförsett identitetsbevis berättigar till pensionärsrabatter.

Pensionstagaranteckning ger rätt till rabatter på resor hos VRMatkahuolto och Finnair.

Kortet beviljas inte om sjukpension har beviljats i form av tidsbundet rehabiliteringsstöd.

Också en person som inte får full folkpension har rätt till kortet om han eller hon inte får arbetspension från Finland. Arbetspensionsanstalterna har, så gott som alla, sina egna kort för pensionstagare.

Senast ändrad 3.8.2017
Uppdaterad 3.8.2017