Moderskapspenning

När du är gravid blir du i regel moderskapsledig (mammaledig) tidigast 30–50 vardagar (ca 5–8 veckor) före beräknad nedkomst. Du blir moderskapsledig senast 30 vardagar (ca 5 veckor) före nedkomsten. Vid behov kan du bli ledig och börja få moderskapspenning redan 50 vardagar (drygt 2 månader) innan nedkomsten. Du får själv välja när du inleder ledigheten.

Moderskapspenning när du väntar barn

När din moderskapsledighet inleds börjar du få moderskapspenning för 105 vardagar (ca 4 månader). Som vardagar räknas då måndag–lördag med undantag av vardagshelger. Ansök om moderskapspenning senast 2 månader före nedkomsten. Om du får lön under mammaledigheten betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare.

Om du har ett arbete där du råkar i kontakt med farliga ämnen eller sjukdomar kan du bli mammaledig före den egentliga moderskapsledigheten och få särskild moderskapspenning.

Vem har rätt till moderskapspenning?

För att alls få moderskapspenning ska du ha omfattats av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland minst 180 dagar strax före beräknad nedkomst. Du kan också uppfylla villkoret om du har varit försäkrad i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller Israel.

Om ditt barn föds tidigare än 30 vardagar före beräknad nedkomst (prematur) börjar du få moderskapspenning från dagen efter barnets födelse. Du får då moderskapspenning på vanligt sätt i 105 vardagar, men den påföljande föräldrapenningperioden förlängs med lika många dagar som moderskapspenningen blev tidigarelagd.

Du blir berättigad till moderskapspenning när din graviditet har pågått i 154 dagar.

Om mamman är sjuk

Om barnets mamma inte själv kan sköta ditt barn på grund av sjukdom kan moderskapspenningen på vissa villkor ändras till föräldrapenning, som betalas till barnets pappa. Pappan kan stanna hemma för att sköta barnet om mamman blir så sjuk att hon inte kan sköta barnet. Då betalas moderskapspenningen i form av föräldrapenning till pappan. Pappan får mammans förmån efter insjuknandes självrisktid, som är dagen för insjuknande + 9 vardagar. Föräldrapenningen beräknas enligt pappans inkoster.

Studier och arbete under mammaledigheten

Du får arbeta under mammaledigheten, men för arbetsdagarna får du då dagpenningen till minimibelopp. Söndagsarbete påverkar inte dagpenningen, eftersom den utbetalas endast för vardagar. Om du studerar på heltid och får studiepenning under mammaledigheten får du dessutom moderskapspenningen till minibelopp.

Om du varken lyfter studiepenning eller jobbar får du moderskapspenning på vanligt sätt.

Om du börjar arbeta eller studera medan du medan du får moderskapspenning ska du omgående meddela det till FPA. På det sättet säkrar du att du får moderskapspenningen till rätt belopp och undviker onödigt återkrav.

Om du tidigarelägger din mammaledighet och inleder den redan 31−50 vardagar före beräknad nedkomst, kan du inte arbeta eller studera och dessutom få moderskapspenning.

Efter moderskapsledigheten

Efter moderskapsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning. Även pappan till barnet kan bli föräldraledig eller så kan ni dela ledigheten.

Efter föräldraledigheten kan du bli vårdledig och få stöd för hemvård av barn. Du kan även börja arbeta deltid och få partiell vårdpenning.

Läs mer

Senast ändrad 14.1.2016
Uppdaterad 10.12.2015