Nedsatt arbetsförmåga

Ärenden i anslutning till nedsatt arbetsförmåga, rehabilitering och ansökan om sjukpension kräver ofta ingående utredningar, läkarutlåtanden och prövning. Om du förvärvsarbetar, ska du vända dig till företagshälsovården på din arbetsplats. Om du vill kan du boka tid på FPA för att reda ut dessa ärenden.

Sjukdom och arbetsoförmåga är inte samma sak. Även om du är sjuk, är du inte nödvändigtvis arbetsoförmögen. Arbetsoförmåga är emellertid en förutsättning för att FPA ska bevilja sjukdagpenning och sjukpension. Se mer information om bedömning av arbetsförmågan.

Om sjukdomen drar ut på tiden kan du behöva rehabilitering. Redan i god tid före sjukpension beviljas utreder FPA eller din arbetspensionsanstalt om du kunde ha nytta av rehabilitering. Du kan också själv ansöka om rehabilitering eller vända dig till företagshälsovården.

  • Sjukdagpenning utbetalas i allmänhet för högst 300 vardagar eller cirka ett år, varefter sjukdagpenning för samma sjukdom vanligen betalas ut först efter att du åter varit arbetsför i ett år.
  • Om din arbetsförmåga inte har förbättrats, kan du ha rätt till sjukpension.
  • Sjukpension kan också beviljas i form av rehabiliteringsstöd på viss tid, om dina rehabiliteringsmöjligheter utreds eller om du redan har beviljats rehabilitering.
  • Om du emellertid klarar av att arbeta deltid eller kan fortsätta med lättare arbetsuppgifter, kan du ansöka om delinvalidpension från arbetspensionsanstalten. FPA:s pensioner omfattar inte delinvalidpension.

Mer information

Senast ändrad 12.1.2016
Uppdaterad 19.10.2012