Gå till innehållet

Pensioner

FPA betalar folkpension, garantipension och familjepensioner till personer som bor i Finland. En arbetstagares huvudsakliga pension utgörs av arbetspensionen, som betalas av olika arbetspensionsanstalter.

Om arbetspensionen är liten kan den kompletteras med folkpension från FPA. Arbetspensionerna utbetalas av arbetspensionsbolagen.

Mer information