En pensionär och en yngre man står ute framför en dörr

Visste du att...

Työntekijöiden pääasiallinen eläkelähde on työeläke.

Pensioner

FPA betalar folkpension, garantipension och familjepensioner till personer som bor i Finland. En arbetstagares huvudsakliga pension utgörs av arbetspensionen, som betalas av olika arbetspensionsanstalter.

Om arbetspensionen är liten kan den kompletteras med folkpension från FPA. Arbetspensionerna utbetalas av arbetspensionsbolagen.

Mer information

 

Senast ändrad 6.9.2017
Uppdaterad 1.1.2015