Rätt att diskutera med en kundrådgivare på FPA

Om du eller din familj behöver få diskutera olika frågor som har att göra med det grundläggande utkomststödet kan du ringa FPA:s telefontjänst på servicenumret 020 692 227 eller kontakta FPA-byrån. Vid behov kan kundrådgivaren boka en tid åt dig. Om du vill kan du också själv boka tid för kundservice. Det kan du göra på www.fpa.fi/tidsbokning.

Senast ändrad 25.9.2017
Uppdaterad 25.9.2017