Ersättning för resor till och från rehabilitering

FPA ersätter resekostnader som uppstår på grund av resor till och från sjukvård eller i samband rehabilitering som ordnas av FPA.

Resan ersätts till den rehabiliteringsinrättning som nämns i rehabiliteringsbeslutet.

Ersättningen beviljas främst för resor till närmaste läkare eller vårdinrättning och enligt det förmånligaste färdsätt, vanligen buss eller tåg.

Senast ändrad 21.9.2016
Uppdaterad 1.1.2015