Ersättning för resor till och från rehabilitering

FPA ersätter resekostnader som uppstår på grund av resor till och från sjukvård eller i samband rehabilitering som ordnas av FPA.

Resan ersätts till den rehabiliteringsinrättning som nämns i rehabiliteringsbeslutet.

Ersättningen beviljas främst för resor till närmaste läkare eller vårdinrättning och enligt det förmånligaste färdsätt, vanligen buss eller tåg.

FPA ersätter rehabiliteringsklienter skäliga och nödvändiga resekostnader till det belopp som överstiger självrisken. Självrisk- eller egenandelen är 16 euro per resa enkel rikting.

Årstak

Om de självriskandelarna i anslutning till sjukdom eller rehabilitering under ett kalenderår överstiger 272 euro ersätter FPA den överstigande delen till fullt belopp.

Närmare information på sidan Sjuk > Resor.

Senast ändrad 8.12.2014
Uppdaterad 1.1.2015