Så här ansöker du om reseersättning och övernattningspenning

Snabbt och enkelt i e-tjänsten!

Det är enkelt att ansöka om reseersättning i e-tjänsten. Ett tydlight foto räcker som bilaga

Skicka ansökan
 1. Ansök om ersättning via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller mobil-ID.
 2. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den via e-tjänsten. Bifoga intyg för reseersättning (SV 67r)
  • om du har rest till en privat hälso- och sjukvårdsenhet
  • om du har rest till en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet med egen bil och resan var längre än 100 km
  • om du har rest med specialfordon (t.ex. taxi) och du inte har fått ersättning redan i taxin. Bifoga också kvitto över betalning för resan.

   Om du har anlitat till exempel taxi på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du bifoga din egen utredning om behovet av att anlita taxi och om trafikförhållandena. Bifoga också kvitto över betalning för resan.

   Om du söker övernattningspenning ska du bifoga kvitto på kostnaderna och ett eventuellt intyg SV 67r.
 3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stor reseersättning du får.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om reseersättning (SV 4r) och skicka den med bilagor per post till FPA. Du kan också göra ansökan muntligt i kundservicen på serviceställen eller i telefontjänsten.

Spara de kvitton och intyg som gäller resekostnaderna tills du har fått ett ersättningsbeslut. Vid behov kan kvitton och intyg begäras separat när ansökan avgörs.

Ansökningstid

Ansök om ersättning inom 6 månader från resan eller övernattningen.

Läs mer