Så här ansöker du om privatvårdsstöd

Privatvårdsstöd kan sökas av endera föräldern eller en vårdnadshavare. Stödet utbetalas dock alltid direkt till den privata vårdaren eller dagvårdsplatsen.

Snabbt och enkelt via e-tjänsten

Det är enkelt att ansöka om privatvårdsstöd i e-tjänsten. En tydlig bild som du tagit med mobilen fungerar som bilaga.

Sök förmån
 1. Gör ansökan i e-tjänsten. Du loggar in med dina bankskoder eller mobil-ID. Börja med att välja Ansökningar och meddelanden i e-tjänsten > Barnavårdsstöd. 
 2. Bifoga till ansökan blankett (WH2r) Utredning - Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent eller be dagvårdsproducenten meddela privatvården i e-tjänsten för dagvårdsproducenter.
 3. När du har fyllt i ansökan får du på sammandragssidan en lista över bilagor som behövs. Ta bilder med mobilen eller skanna bilagorna och bifoga dem till ansökan.
  • Om du också ansöker om vårdtillägg ska du bifoga intyg över familjens bruttoinkomster, som kan vara
   • partnerns senaste lönespecifikation som visar löneinkomsten för innevarande år och eventuella lönetillägg.
   • om du är företagare ska du bifoga företagets resultat- och balansräkning (Y8r) inklusive bilagor samt en kopia av den senaste skattedeklarationen.
   • beslut om dagpenning som utbetalats av arbetslöshetskassa.
  • Meddela barnets vårdavgift innan du börjar få privatvårdsstöd, dvs den penningsumma som uppges i vårdavtalet. Meddela avgiften skilt för varje barn.

  • Utredning om dagvårdsproducenten (kan även göras på blankett WH 2r).

  • Om du har ingått  arbetsavtal direkt med dagvårdsproducenten ska du begära kommunens anteckning att dagvårdsproducenten är godkänd. Bifoga arbetsavtalet.

 4. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har behandlats och hur mycket stöd du får. Där ser du också påminnelser om eventuella bilagor som fattas.

Alternativt kan du fylla i blankett Ansökan om stöd för hemvård av barn/Ansökan om stöd för privat vård av barn (WH 1r) och posta ansökan och bilagorna till FPA.

Ansökningstid

Gör gärna ansökan genast när du har ingått avtal med dagvårdaren. Skicka ansökan till FPA dock senast inom 6 månader från att vården börjat.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela om förändrade förhållanden som påverkar stödet för privat vård så att FPA kan betala ut stödet till korrekt belopp.

Om du vill avbryta stödet gör du det enklast via e-tjänsten. Du kan också ringa FPA eller skicka ett fritt formulerat brev till FPA.

Läs mer