Servicekanaler

FPA vill betjäna sina kunder behändigt, nära och på olika sätt. Nära betyder alternativa servicekanaler och ett utbrett servicenät. FPA-ärenden kan man uträtta allt oftare hemifrån eller från arbetsplatsen – enkelt och nära.

Kunderna kan välja mellan sex servicekanaler: e-tjänsten, servicenumren, FPA-byrån, samservice, per post och direktdebitering. FPA:s kunder får välja den servicekanal som passar dem själva bäst.

 På nätet

Kunderna kan utnyttja FPA:s webbtjänster alla dagar dygnet runt.

På webbplatsen finns beräkningsprogram som hjälper kunden att få en uppskattning om sin rätt till vissa förmåner och hur stor en eventuell förmån skulle bli.

Via e-tjänsten kan kunderna söka bl.a. förmåner för barnfamiljer, arbetslöshetsskydd, bostadsbidrag eller studiestöd. Dessutom kan kunden kontrollera sina egna förmånsuppgifter och titta på brev och beslut från FPA. Inloggningen till e-tjänsten sker med egna nätbankskoder eller alternativt med ett elektroniskt ID-kort.

Av datasäkerhetsskäl kan du tyvärr inte uträtta dina ärenden genom att skicka e-post till FPA. Vi håller på att utreda hur vi kan skapa en skyddad informationsförmedling mellan kunden och FPA.

 Per telefon

Kundrådgivare som är insatta i förmåner för olika livssituationer betjänar på FPA:s telefonservice vardagar mellan kl. 8–16 på svenska och finska. Telefonservicen handhas av det riksomfattande kontaktcentret. Servicenumren har indelats enligt förmån och livssituation.

 På FPA-byrån

Det finns 182 FPA-byråer som betjänar kunderna på olika håll i landet. Kunden kan välja den FPA-byrå som har det lämpligaste läget. FPA-byråerna är i regel öppna vardagar klockan 9–16. Kunden kan också boka en egen tid för att i lugn och ro kunna diskutera sin situation. Vissa FPA-byråer har öppet endast några dagar i veckan. Sök serviceställe visar vilken FPA-byrå som ligger närmast och vilka öppenthållningstiderna är.

FPA betjänar också med tidsbokning. Du kan boka tid på FPA-byrån eller telefonservicenumren.

Samservice

140 samserviceställen erbjuder FPA:s tjänster på olika håll i landet. På samservicestället kan man hämta ansökningsblanketter och färdigt ifyllda förmånsansökningar kan lämnas in. Information om hur man använder FPA:s e-tjänster ges. Sök serviceställe visar vilket samserviceställe som ligger närmast och vilka öppenthållningstiderna är.

 Per post

Kunderna kan per post skicka sina ansökningar och bilagor till vilken FPA-byrå som helst. Sök serviceställe visar FPA-byråernas kontaktuppgifter.

 Via direktersättning

FPA beviljar vissa ersättningar direkt, utan särskild ansökan. Direktersättning innebär att FPA-ersättningen dras av från t.ex. läkemedelspriset eller privatläkararvodet, som kunden ska betala. Direktersättning gäller också resor till sjukvård och rehabilitering.

Senast ändrad 17.11.2016
Uppdaterad 19.10.2012