Gå till innehållet

Sjukdagpenning till arbetsgivaren

Arbetstagare kan få sjukdagpenning från FPA för sjukfrånvaro på grund av arbetsoförmåga som pågår kortare tid än ett år. Om arbetsgivaren betalar lön under sjukfrånvaron kan FPA betala sjukdagpenningen till arbetsgivaren.

Sjukdagpenning utbetalas för vardagar till vilka även räknas lördagar och dagar före helg.

Räknare för sjukdagpenning

Uppskatta dagpenningens belopp med beräkningsprogrammet för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning.

Gå till räknaren

Självrisktiden omfattar insjuknandedagen och de 9 följande vardagarna alltså ungefär 2 veckor. Sjukdagpenning betalas efter denna tid. Ifall sjukdagpenningen omedelbart föregås av en period med partiell sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning, tillämpas ingen självrisktid.

FPA betalar sjukdagpenningen till arbetsgivaren om denne på basis av arbetsavtalslagen betalar lön under sjukfrånvaron. Ifall sjuktidslönen per dag blir mindre än dagpenningen betalas skillnaden till arbetstagaren.

Olycksfall i arbete eller trafikskada

Om arbetstagarens sjukdom orsakats av ett olycksfall, t.ex. ett arbetsolycksfall eller en trafikskada, kan denne få ersättning från försäkringsbolaget. Handläggningen av ansökan hos försäkringsbolaget kan fördröjas av orsaker som inte beror på kunden. Kunden kan då ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Av den sjukdagpenning som utges på basis av ett försäkringsbolags dröjsmålsmeddelande betalas arbetstagarens andel. Arbetsgivarens andel av dagpenningen betalas efter försäkringsbolagets beslut.

Dagpenningens belopp kan uppskattas med hjälp av beräkningsprogrammet för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning.

Läs mer