En fysioterapeut masserar nacken på en man

Visste du att...

FPA betalar sjukdagpenning på basis av kortvarig arbetsoförmåga.

Arbetstagarnas sjukfrånvaron

FPA betalar sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning på basis av kortvarig arbetsoförmåga.

Sjukdagpenning kan betalas till arbetsgivaren om

  • arbetsgivaren på basis av arbetsavtalet betalar lön för sjuktiden och
  • man i anställningsvillkoren har avtalat om utbetalning av dagpenning till arbetsgivaren.

Partiell sjukdagpenning kan betalas till arbetsgivaren om

  • arbetstagaren på basis av heltidsanställning får heltidslön och
  • det i arbetsvillkoren avtalats om att dagpenningen betalas till arbetsgivaren.

Partiell sjukdagpenning betalas inte till arbetsgivaren om en deltidsanställd avtalar om att förkorta sin arbetstid.

Smittsam sjukdom

Arbetstagare som förordnats att utebli från arbetet eller som placeras i karantän eller isoleras i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom kan beviljas dagpenning och inkomstbortfallsersättning. En förmån vid smittsam sjukdom kan betalas till arbetsgivaren om denne betalar lön för den tid arbetstagaren är frånvarande från arbetet.

Organdonation

En arbetstagare som är oförmögen att arbeta på grund av organ-, vävnads- eller celldonation har rätt till donationsdagpenning. Donationsdagpenning kan betalas till arbetsgivaren om denne betalar lön för den tid arbetstagaren är arbetsoförmögen.

Läs mer

Senast ändrad 27.9.2016
Uppdaterad 19.10.2012