Om du insjuknar utomlands

På de här sidorna finns information om hälso- och sjukvårdstjänster i olika länder. På sidorna för de olika länderna finns information om sjukvård och om när och hur ersättning betalas för vården.

Personer som omfattas av sjukförsäkringen i Finland har rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl under tillfälliga vistelser i EU- och EES-länderna, i Schweiz och i Australien.

Vård ska också ges vid akut behov på grund av långvarig sjukdom och i samband med graviditet och förlossning. Finska staten står för de faktiska kostnaderna för den sjukvård som getts.

Hurdan sjukvård resenären får beror på sjukvårdssystemet i vistelselandet. Vård ges i enlighet med lagstiftningen och vårdpraxisen i vistelselandet.

Det allmänna nödnumret 112 fungerar överallt inom Europeiska unionen.

Resenärer behöver ett europeiskt sjukvårdskort

Det lönar sig att ta med sig det europeiska sjukvårdskortet på resor i Europa. I Australien behövs passet och FPA-kortet.

  • I EU- och EES-länderna och i Schweiz påvisar man sin rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet. Kortet kan beställas på webben eller på servicenumret 020 692 223.
  • I Australien påvisas rätten till vård med ett finskt pass och FPA-kortet.
  • För Quebec beviljar FPA ett särskilt dokument.

FPA:s center för internationella ärenden kan erbjuda hjälp om du har problem med att få sjukvård utomlands.

Ersättning kan betalas i efterhand för brådskande vård

Om du själv står för alla kostnader för brådskande vård som du har fått utomlands kan du i efterhand ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 128r.

Obs! Blanketten SV 128 har förnyats 1.1.2014 på grund av en lagändring. Kostnader som har uppkommit före 1.1.2014 ersätts enligt den lagstiftning som gällde vid tidpunkten i fråga.

Senast ändrad 03.01.2014
Uppdaterad 19.10.2012