Om du insjuknar utomlands

Personer som omfattas av sjukförsäkringen i Finland har rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl under tillfälliga vistelser i EU- och EES-länderna, i Schweiz och i Australien.

Vård ska också ges vid akut behov på grund av långvarig sjukdom och i samband med graviditet och förlossning. Finska staten står för de faktiska kostnaderna för den sjukvård som getts.

Hurdan sjukvård resenären får beror på sjukvårdssystemet i vistelselandet. Vård ges i enlighet med lagstiftningen och vårdpraxisen i vistelselandet.

Ersättningshandläggningen överbelastad

Handläggningen av sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands är överbelastad. Den genomsnittliga handläggningstiden är för närvarande över 6 månader.

Läs mer i meddelandet

Det allmänna nödnumret 112 fungerar överallt inom Europeiska unionen.

Resenärer behöver ett europeiskt sjukvårdskort

Det lönar sig att ta med sig det europeiska sjukvårdskortet på resor i Europa. I Australien behövs passet och FPA-kortet.

  • I EU- och EES-länderna och i Schweiz påvisar man sin rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet. Kortet kan beställas på webben eller på servicenumret 020 692 223.
  • I Australien påvisas rätten till vård med ett finskt pass och FPA-kortet.
  • För Quebec beviljar FPA ett särskilt dokument.

FPA:s center för internationella ärenden kan erbjuda hjälp om du har problem med att få sjukvård utomlands.

Ersättning kan betalas i efterhand för brådskande vård

Om du själv står för alla kostnader för brådskande vård som du har fått utomlands kan du i efterhand ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 128r.

Obs! Handläggningen av sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands är överbelastad. Den genomsnittliga handläggningstiden är för närvarande över 6 månader. Läs mer i meddelandet (pdf, 155 kt).

Mer information

Senast ändrad 9.11.2015
Uppdaterad 19.10.2012