Om du insjuknar utomlands

Personer som omfattas av sjukförsäkringen i Finland har rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl under tillfälliga vistelser i EU- och EES-länderna, i Schweiz och i Australien.

Vård ska också ges vid akut behov på grund av långvarig sjukdom och i samband med graviditet och förlossning. Finska staten står för de faktiska kostnaderna för den sjukvård som getts.

Landsspecifik information om hälso- och sjukvårdstjänster

På vårdenhetsval.fi finns det landsspecifik information om hälso- och sjukvårdstjänsterna. Informationen är avsedd att hjälpa dig när du reser utomlands och behöver vård vid ett plötsligt insjuknande. Du har även hjälp av informationen om du vill eller ska resa utomlands från Finland enkom för att använda tjänster inom hälso- och sjukvården.

Vardenhetsval.fi

Hurdan sjukvård resenären får beror på sjukvårdssystemet i vistelselandet. Vård ges i enlighet med lagstiftningen och vårdpraxisen i vistelselandet.

Det allmänna nödnumret 112 fungerar överallt inom Europeiska unionen.

Resenärer behöver ett europeiskt sjukvårdskort

Det lönar sig att ta med sig det europeiska sjukvårdskortet på resor i Europa. I Australien behövs passet och FPA-kortet.

  • I EU- och EES-länderna och i Schweiz påvisar man sin rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet. Kortet kan beställas på webben eller på servicenumret 020 692 223.
  • I Australien påvisas rätten till vård med ett finskt pass och FPA-kortet.
  • För Quebec beviljar FPA ett särskilt dokument.

FPA:s center för internationella ärenden kan erbjuda hjälp om du har problem med att få sjukvård utomlands.

Ersättning kan betalas i efterhand för brådskande vård

Om du själv står för alla kostnader för brådskande vård som du har fått utomlands kan du i efterhand ansöka om ersättning från FPA med blankett SV 128r. Skicka ansökan till FPA inom 6 månader efter att du har betalat kostnaderna för vården.

Mer information

Senast ändrad 20.12.2016
Uppdaterad 19.10.2012