Statistik efter ämne

FPA:s statistik (23 ämnesområden) ger information om nivån på förmånerna, deras frekvens och fördelningen av dem på olika områden och befolkningsgrupper. Statistiken är uppdelad ämnesvis enligt livssituation.

För varje ämnesområde beskrivs vad FPA statistikför, med vilken klassificering, var uppgifterna publiceras samt vem som vid behov ger närmare uppgifter. Efter ämnesområdet finns en länk till kvalitetsbeskrivningen där innehållet i statistiken beskrivs närmare.

Sjuk

Förälder

Utan arbete

Boende

Studerande

Funktionshindrad

Pensionär

Rehabilitering

Värnpliktig

Befolkningen

Statistik som inte längre ges ut

 

 

Senast ändrad 16.04.2014
Uppdaterad 06.03.2014