Bostadsbidrag för pensionstagare

Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du är stadigvarande bosatt i Finland, har låga inkomster och en pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare.

Om du och din make eller maka båda får pensioner eller ersättningar som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare, ska ni ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare tillsammans. Då betalar FPA ut hälften av bidraget till er var. Om du är gift och endast din make eller maka har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, betalar FPA hela bidraget till honom eller henne.

FPA kan också betala bidraget direkt till hyresvärden.

Många faktorer inverkar på bostadsbidraget för pensionstagare, varför det kan vara svårt att uppskatta hur stort bidraget blir.

Om du har låga inkomster och saknar rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag. Om det i ditt hushåll bor andra personer som inte är berättigade till bostadsbidrag för pensionstagare, kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag.
Med beräkningsprogrammet kan du uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag och hur stort bidraget kan bli.

  • Med beräkningsprogrammet kan du uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag och hur stort bidraget kan bli. 

Mer information

Senast ändrad 28.9.2015
Uppdaterad 28.9.2015