Stöd till arbetslösa invandrare

Om du är arbetslös ska du anmäla dig hos TE-byrån som arbetslös arbetssökande så snabbt som möjligt.

TE-byrån meddelar FPA med ett bindande utlåtande att du är arbetslös arbetssökande och att du har rätt till arbetslöshetsersättning.

Efter att du har anmält dig hos TE-byrån kan du ansöka om arbetslöshetsersättningfrån FPA.

Arbetsmarknadsstöd eller grundagpenning beviljas tidigast från den dag då du anmälde dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.

Senast ändrad 5.6.2015
Uppdaterad 1.1.2015