En lärare och studerande i ett klassrum

Visste du att...

De här servicesidorna är avsedda för samarbetsinstanser för studieförmåner.

Studieförmåner

De här sidorna är avsedda för läroanstalter, studentbostadsstiftelser och andra aktörer som samarbetar kring studieförmånsärenden.

För läroanstalter som inte är under offentlig tillsyn, finns information om rätt till studiestöd vid privata läröanstalter.

För studentrestauranger finns det anvisningar som gäller måltidsstödet.

Via servicesidorna kan man logga in på följande tjänster:

Senast ändrad 2.8.2017
Uppdaterad 3.7.2014