Studiestödnämnderna

Varje högskola har en studiestödsnämnd. Nämnden består av högskolelärare eller andra tjänstemän och av studeranden. Förutom allmänna uppgifter vid läroinrättningen ska nämnden

  • uppfölja studieframgång,
  • avgöra frågor om rätt till förlängning av studietiden,
  • definiera omfattningen av sommarstudier och
  • ge FPA bindande utlåtanden i ovannämnda frågor.

Yrkeshögskolornas studiestödsnämnder

Ansökningar om studiestöd för studier vid yrkeshögskolor avgörs på FPA. På ARENE:s (rådet för yrkehögskolornas rektorer) webbplats hittar du yrkeshögskolornas kontaktuppgifter.

Universitets studiestödsnämnder

Universitets (vetenskaps- och konstindustriella högskolor) studiestödsnämnder avgör i allmänhet studiestödsansökningarna. FPA handhar dock de studiestödsansökningar som gäller Helsingfors, Lapplands, Tammerfors, Uleåborgs och Vasa universitet, Konstuniversitetet samt Försvarshögskolan.

Universitets studiestödsnämnder

Studiestödsnämnden vid Aalto-universitetet
PB 11110
00076 AALTO
tel. (09) 470 25060 (kl.10-12 mån-tors)
http://www.aalto.fi
opintotuki (at) aalto.fi

Studiestödsnämnden vid Svenska handelshögskolan
PB 479
00101 HELSINGFORS
tel. 040 352 1235
http://www.hanken.fi
studiestod (at) hanken.fi

Studiestödsnämnden vid Helsingfors universitetet
PB 3
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
tel. 02941 911 (växel)
http://www.helsinki.fi/universitetet
opintotuki (at) helsinki.fi

Studiestödets handläggning vid FPA.

Studiestödsnämnden vid Konstuniversitetet
PB 20
00097 KONSTUNIVERSITETET
tel. 0294 47 2000 (växel)
http://www.uniarts.fi

Studiestödets handläggning vid FPA.

Itä-Suomen yliopiston opintotukilautakunta
PL 1627
70211 KUOPIO
tel. 0294 45 1111 (växel)
http://www.uef.fi/opiskelu/opintotuki
opintotuki (at) uef.fi

Tampereen teknillisen yliopiston opintotukilautakunta
PL 1001
33721 TAMPERE
tel. 040 198 1439
http://www.tut.fi
opintotuki (at) tut.fi

Jyväskylän yliopiston opintotukilautakunta
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
tel. (014) 260 1065 (kl. 13-15)
http://www.jyu.fi
opintotuki (at) jyu.fi

Tampereen yliopiston opintotukilautakunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
tel. 050 318 6691
http://www.uta.fi
tampereenyolautakunta (at) uta.fi

Studiestödets handläggning vid FPA från och med 1.1.2017.

Lapin yliopiston opintotukilautakunta
PL 122
96101 ROVANIEMI
tel. 040 484 4479
http://www.ulapland.fi
opintotuki (at) ulapland.fi

Studiestödets handläggning vid FPA från och med 1.1.2017.

Turun yliopiston opintotukilautakunta
Hämeenkatu 13
20500 TURKU
tel. 050 340 9647
http://www.utu.fi
opintotuki (at) utu.fi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintotukilautakunta
PL 20
53851 LAPPEENRANTA
tel. 02944 63032
https://uni.lut.fi
opintotuki (at) lut.fi

Studiestödsnämnden vid Vasa universitetet
PB 700
65101 VASA
tel. 029 449 8152
http://www.uva.fi
opintotuki (at) uva.fi

Studiestödets handläggning vid FPA från och med 1.1.2017.

Oulun yliopiston opintotukilautakunta
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO
tel. 0294 489 100
http://www.oulu.fi/yliopisto
opintotuki (at) oulu.fi

Studiestödets handläggning vid FPA från och med 1.1.2017.

Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi
Tavastgatan 13
20500 ÅBO
tel. (02) 215 4518
https://www.abo.fi/student/studiestod
studiestod (at) abo.fi

 

Senast ändrad 12.10.2017
Uppdaterad 22.10.2012