Innehållet på sidorna underhålls inte längre.Sidan är en arkivsida 1.7.2015.

Svar: Hur inverkar vistelse utomlands?

Fråga Svar
1. Hur länge kan jag vistas utomland innan pensionen dras in? Du kan tillfälligt vistas i ett annat land kortare tid än ett år. Om du regelbundet bor utomlands mer än hälften av året, har du i allmänhet inte rätt till social trygghet från Finland. Om du emellertid har fasta band till Finland, kan du fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Meddela alltid FPA då du flyttar utomlands eller tillfälligt vistas utomlands. FPA utreder saken närmare..

Läs mer: Flyttning utomlands
2. Om jag vistas utomlands ett halvt år, får jag pensionen till utlandet? Ja, om din vistelse är tillfällig. Se föregående svar.

 

Senast ändrad 1.7.2015
Uppdaterad 1.7.2015