Arbetsvillkoret

Om du uppfyller arbetsvillkoret har du rätt till grunddagpenning.

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare

  • när du har förvärvsarbetat i 26 veckor under de 28 senaste månaderna (granskningsperiod)
  • arbetstiden har varit minst 18 timmar i veckan
  • och din lön har följt branschens kollektivavtal eller – om kollektivavtal inte finns – minst 1 187 euro/månad.

För att utreda arbetsvillkoret beaktas lönen i förhållande till arbetstiden. Minimilönen för en dag är 55,21 euro (1 187 : 21,5) och för en timme 6,90 euro (55,21 : 8).

Bifoga löne- och arbetsintyg till din ansökan för att utreda arbetsvillkoret. Har du deltidsarbetat behöver du ett intyg av arbetsgivaren om arbetstimmarna (blankett TT4r).

Du uppfyller arbetsvillkoret för företagare, om

  • du har varit verksam som företagare i minst 15 månader under en tid på 48 månader innan du blev arbetslös
  • din arbetsinkomst enligt eller LFöPL eller förvärvsinkomsterna enligt ArPL som förtjänats som företagare minst 1 047 euro i månaden (år 2017)
  • företagsverksamhet som fortgått i minst 4 månader beaktas i arbetsvillkoret.

Beräkna grunddagpenningens storlek med ett beräkningsprogram.

Granskningsperiod

Arbetsvillkorets granskningsperiod (28/48 månader) kan förlängas om den sökande har varit sjuk, studerat eller skött barn under 3 år hemma. Granskningsperioden förlängs också med den tid då arbetssökande deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Arbetsvillkorets granskningsperiod förlängs med högst sju år.

Arbetsvillkorets inverkan på grunddagpenningen

Om arbetsvillkoret uppfylls har du som löntagare eller företagare rätt till arbetslöshetsdagpenning (inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning). Dagpenningen betalas oberoende av makes inkomster.

Arbetsvillkoret vid lönesubventionerat arbete

Om du har haft ett arbete för vilket arbetsgivaren har betalats lönesubvention, räknas 75 % av din sysselsättningstid in i arbetsvillkoret. 25 % av din sysselsättningstid förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Senast ändrad 20.12.2016
Uppdaterad 1.1.2017