Tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Tolkningstjänsten förnyas år 2018

Tolkningstjänsten för personer med funktionsnedsättning inleder en ny avtalsperiod år 2018 och tjänsten förnyas. I framtiden kan kunden påverka valet av tolk. Tolkningstjänsten ska dessutom i framtiden försöka hitta en lämplig tolk så nära kunden som möjligt. Förmedlingen av tolkar för år 2018 börjar i december.

Läs mera om förnyelsen av tjänsten.

Om tolkningstjänsten

Tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning är avsedd för personer bosatta i Finland som har en

 • hörselskada eller
 • syn- och hörselskada eller
 • talskada

och som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning för att kunna

 • arbeta
 • studera efter den grundläggande utbildningen
 • uträtta ärenden
 • vara samhälleligt delaktiga
 • delta i hobbyn eller rekreation.

Användning av tolkningstjänst förutsätter också att användaren kan uttrycka sig med hjälp av tolkning och använda någon fungerande kommunikationsmetod.

Kommunikationsmetoder är till exempel

 • finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
 • tecknat tal, finska eller svenska
 • taltolkning
 • skrivtolkning
 • andra kommunikationssätt.

Personer med hörselskada eller talskada har rätt att få tolktjänst minst 180 timmar per år. Personer med syn- och hörselskada har rätt att få tolkningstjänst minst 360 timmar per år. Användningen av tolkningstjänsten är avgiftsfri.

Läs mer

Senast ändrad 16.11.2017
Uppdaterad 19.10.2012