En tolk tolkar för en kund på en FPA-byrå

Visste du att...

Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer fastställdes 2010.

Tolkningstjänster för hörsel-, synhörsel- och talskadade personer

Skyldigheten att ordna tolkningstjänster för hörselskadade, dövblinda och talskadade personer överfördes från kommunerna till FPA 1.9.2010.

Lagen om tolkningstjänst för handikappade stadfästes i februari 2010.

Handläggningen av ansökningar om tolkningstjänster koncentrerar FPA till en expertenhet som har grundats i Åbo. Enheten kommer också att fungera som en rådgivnings- och styrenhet för bland annat FPA-byråerna, kunderna, förmedlingscentralerna och samarbetspartnerna.

Överföringen inverkar inte på kommunens ansvar för att ordna andra tjänster och stödåtgärder som en handikappad person som använder tolkningstjänster behöver på grund av handikapp samt medicinsk rehabilitering.

Senast ändrad 25.10.2012
Uppdaterad 19.10.2012