System för förmedling av tolkningstjänst för handikappade


Systemet för förmedling av tolkningstjänst (VATU-systemet) är det system som används för förmedling av kundernas tolkningsbeställningar.

Man loggar in till systemet för förmedling av tolkningstjänst med Katso-koder. Katso-koden är skatteförvaltningens och FPA:s gemensamma avgiftsfria tjänst för autentisering av företag. De uppgifter som behandlas i systemet för förmedling av tolkningstjänst och sättet på vilket systemet fungerar förutsätter tillräckligt stark identifiering av användarna, och detta är möjligt med Katso-koden. Före användning av förmedlingssystemet ska användarnas Katso-koder meddelas till Centret för tolkningsservice för handikappade och användaren måste få ett meddelande med bekräftelse på att koden har aktiverats i systemet. Anvisning, Katso-koden (på finska, pdf, 45 kb).
Förmedlingssystemet är finskspråkigt.

Logga in till systemet för förmedling av tolkningstjänst via länken nedan:

Rekommenderade webbläsare

Systemet för förmedling av tolkningstjänst fungerar med alla de vanligaste webbläsarprogrammen. För att sidorna allmänt taget ska fungera bra rekommenderas användning av de nyaste versionerna av webbläsarna. Förmedlingssystemet fungerar bäst med följande webbläsare:

  • Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0
  • Mozilla Firefox (fungerar bäst med de nyaste versionerna)
  • Google Chrome (fungerar bäst med de nyaste versionerna)

Hur kan man kontrollera och uppdatera sin webbläsare?

Information om webbläsarens version finns på webbläsarens kommandorad under Help/Hjälp-About/Om... Med tanke på datasäkerheten är det viktigt att uppdatera operativsystemet och webbläsarprogrammet. Uppdateringen av webbläsaren kan göras via tillverkarens webbplats.

Förmedlingssystemets webbläsarinställningar

Innan man använder systemet för förmedling av tolkningstjänst för första gången på en viss dator ska man kontrollera följande inställningar:

Flash-utvidgning

Förmedlingssystemet innehåller delar som förutsätter att en Flash-utvidgning har installerats i webbläsaren. Förmedlingssystemets ingångssida kontrollerar om webbläsaren har en Flash-utvidgning och påpekar om utvidgningen fattas eller är för gammal. I så fall ska man följa anvisningarna och ladda ner utvidgningen till datorn från webben. Flash-utvidgningen kan också laddas ner på adressen www.adobe.com. Om användarrättigheterna inte tillåter installation av utvidgningen, ska man kontakta organisationens IT-support/IT-ansvariga.

Att tillåta poppuppfönster

Förmedlingssystemet använder poppuppfönster till exempel för att visa varningstexter och därför ska poppuppfönster tillåtas. I de flesta webbläsare är det möjligt att i inställningarna tillåta poppuppfönster från de adresser som användaren godkänt. Förmedlingssystemets adress ska läggas till dessa adresser i webbläsarens inställningar.

Fungerande SSL-krypterad anslutning

Förmedlingssystemet fungerar via en krypterad Internetanslutning (i början av Internetadressen syns förleden https://). I en del organisationer kan det hända att man använder en proxyserver, och detta kan störa den krypterade anslutningen. Man ska kontrollera i webbläsarens inställningar att förmedlingssystemets sidor vid varje besök laddas ner direkt från förmedlingssystemet och inte från organisationens proxyserver. Detta görs på lite olika sätt i olika tillverkares webbläsare.
Anvisningar för inställning av Internet Explorer-webbläsaren (Anvisning, på finska, pdf, 51 kb)

Stödtjänst

Vid fel i förmedlingssystemet kan man kontakta Centret för tolkningsservice för handikappade per e-post på adressen vatu.vianselvittely (at) kela.fi.
Man kan också ta kontakt per telefon i frågor som gäller förmedlingssystemet vardagar kl. 9-16 på följande nummer: 020 63 42 894.

Senast ändrad 22.11.2017
Uppdaterad 19.10.2012