En kund stiger ut ur en taxi

Visste du att...

En transportserviceproducent kan ansluta sig till direktersättningsförfarandet genom att ingå ett avtal med FPA.

En kund stiger ut ur en taxi

Transportserviceproducenter

På dessa sidor finns information för transportserviceproducenter om ersättandet av resekostnader enligt sjukförsäkringslagen.

Resor och tjänster som FPA ersätter från sjukförsäkringen

FPA har publicerat en upphandlingsannonser på Hilma 17.1.2018.

Den service som upphandlas är en helhet som innehåller mottagande, samordning och förmedling av beställningar av persontransporter, ordnande och övervakning av transporttjänsterna samt betalningsrörelse och rapportering från och med 1.7.2018.

All kommunikation och allt informationsutbyte som gäller upphandlingen sker endast på det sätt som anges i upphandlingsannonsen på Hilma.

Telefonservice till transportserviceproducenter

Har du frågor som gäller en enskild kund och hans anhängiga ärenden ring servicenumret. Gäller din fråga avtal, samarbete eller lokala ärenden ring försäkringsdistriktet.

FPA:s och landskapet Egentliga Tavastlands gemensamma upphandling av transportservicecentral avbröts efter genomfört anbudsförfarande
Läs mer