En kund stiger ut ur en taxi

Visste du att...

En transportserviceproducent kan ansluta sig till direktersättningsförfarandet genom att ingå ett avtal med FPA.

Transportserviceproducenter

På dessa sidor finns information för transportserviceproducenter om ersättandet av resekostnader enligt sjukförsäkringslagen.

Telefonservice till transportserviceproducenter

Har du frågor som gäller en enskild kund och hans anhängiga ärenden ring servicenumret. Gäller din fråga avtal, samarbete eller lokala ärenden ring försäkringsdistriktet.

Senast ändrad 3.7.2017
Uppdaterad 19.10.2012