En man står framför ett fönster

Visste du att...

Arbetsmarknadsstöd betalas till arbetslösa som söker sig ut på arbetsmarknaden för första gången.

Utan arbete

Om du blir arbetslös eller inte får arbete efter avslutade studier ska du så snart som möjligt anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån enligt anvisningarna för arbets- och näringstjänsterna. Som arbetslös arbetssökande har du rätt till

  • arbetslöshetsdagpenning (inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning) eller
  • arbetsmarknadsstöd.

Inkomstrelaterad dagpenning från din egen kassa

Folkpensionsanstalten (FPA) betalar grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Den som är medlem i arbetslöshetskassa får inkomstrelaterad dagpenning från sin egen kassa. På Arbetslöshetskassornas samorganisations webbplats finns grundläggande information om arbetslöshetsskyddet. Du får också närmare upplysningar av den egna arbetslöshetskassan.

Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA

Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan du söka grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA. Enklast är det att fylla i ansökan på FPA:s e-tjänst.

Du ansöker om

hos FPA. Du har rätt till grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret. Grunddagpenning betalas för högst 500 dagar. Äldre arbetslösa kan till sin dagpenningperiod möjligen få tilläggsdagar till den s.k. pensionsslussen. Personer födda före år 1950 har möjlighet att söka arbetslöshetspension.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret kan du få arbetsmarknadsstöd. Det betalas till arbetslösa arbetssökanden som för första gången söker sig ut på arbetsmarknaden eller inte har arbetat under senaste tid. Arbetsmarknadsstöd betalas också till arbetslösa, som inte längre får inkomstrelaterad dagpennig eller grunddagpenning då maximitiden på 500 dagar uppnåtts.

Om du blir permitterad och inte får inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Annat stöd

Som arbetslös arbetssökande kan du förbättra dina möjligheter att hitta ett arbete genom att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Under tiden i sysselsättningsfrämjande åtgärder får du den arbetslöshetsförmån du har rätt till som arbetslös.

Dessutom kan du få

Om dina inkomster minskar kan du vara berättigad till allmänt bostadsbidrag. Med beräkningsprogrammet kan du uppskatta det ungefärliga beloppet på ditt bostadsbidrag. Du kan också få betalningsbefrielse på din underhållsbidragsskuld.

Hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande


Arbetssökande måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Du kan inte få en arbetslöshetsförmån, om du:

  • avtjänar värnplikt eller civiltjänst
  • avtjänar frihetsstraff
  • är intagen på sjukhus eller vårdinrättning
  • kan inte ta emot arbete på grund av motsvarande orsak.

Anmäl förhinder till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 5.2.2016
Uppdaterad 1.1.2015