En man står framför ett fönster

Visste du att...

Arbetsmarknadsstöd betalas till arbetslösa som söker sig ut på arbetsmarknaden för första gången.

Stöd till arbetslösa arbetssökande

Om du blir arbetslös eller avslutar dina studier och inte har ett arbete ska du genast anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån enligt anvisningarna från arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna). Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsersättning eller -förmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA.

Stöd som betalas till arbetslösa är

Inkomstrelaterad dagpenning till medlemmar i en arbetslöshetskassa

Inkomstrelaterad dagpenning söker man hos arbetslöshetskassan och dagpenningen kan betalas till arbetslösa personer som är medlemmar i kassan. Närmare information om inkomstrelaterad dagpenning får du på webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation eller hos din egen arbetslöshetskassa.

Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA

Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos FPA. På vår webbplats kan du läsa mer om de här förmånerna.

Till permitterade

Om du blir permitterad och inte får inkomstrelaterad dagpenning kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, men först ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande.

Andra stöd till arbetslösa arbetssökande

När dina inkomster minskar kan du också vara berättigad till

Hinder för att vara på arbetsmarknaden

En arbetssökande måste stå till arbetsmarknadens förfogande.  Arbetslöshetsförmåner kan inte betalas om den sökande

  • fullgör värnplikt eller civiltjänst
  • avtjänar fängelsestraff
  • är intagen på sjukhus eller någon annan institution
  • inte kan ta emot arbete av någon annan motsvarande orsak.

Anmäl förhinder till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 3.4.2017
Uppdaterad 1.1.2015