I startrutan? Stöd från FPA för nyutexaminerade

Inget jobb i sikte?

1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån

2. Sök arbetslöshetsförmåner hos FPA

3. Övriga stödformer

Läs mer

Senast ändrad 1.2.2017
Uppdaterad 19.10.2012