I startrutan? Stöd från FPA till nyutexaminerade

Inget jobb i sikte?

1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån

2. Sök arbetslöshetsskydd hos FPA

3. Övriga stödformer

Läs mer

Senast ändrad 14.10.2015
Uppdaterad 19.10.2012