Utlandsenheten

Utlandsenheten har 1.1.2014 blivit en del av FPA:s center för internationella ärenden. På grund av förändringen är utlandsenhetens servicenummer inte längre i användning. Numren har ersatts med nya servicenummer.

Ytterligare information

Senast ändrad 13.10.2015
Uppdaterad 1.1.2014