Vanliga frågor om arbetsgivarens e-tjänst i dagpenningsärenden

  1. Hur ska jag göra om FPA begär uppgifter om lönen för frånvarotiden, men löneräkningn inte än har uppgifter om arbetstagarens frånvaro?

  2. Kan jag meddela löneuppgifterna för två olika arbetsgivare med samma anmälan, om båda har samma ägare och lönerna räknas på samma ställe?
  3. Vilken dag ska jag ange som anställningens begynnelsedag och för vilken tid uppger jag lönerna för sex månader, då arbetstagaren under flera års tid har kommit på jobb efter behov i varierande perioder om 1 dag–2 månader?
  4. I vilket skede ska jag skicka löneuppgifterna för frånvarotiden, om frånvaron fortgår och lön ännu inte har betalats för hela frånvarotiden?
  5. Ska jag i fortsättningsanmälan på nytt uppge inkomsterna för sex månader fram till början av fortsättningsperioden? Eller kan punkten för inkomsterna för sex månader i detta fall lämnas tom?
  6. Vad ska jag göra, om jag märker att jag skickat felaktigt uppgifter via e-tjänsten, t.ex. i fel arbetsgivares namn?
  7. Hur länge syns ett dagpenningsbeslut i e-tjänsten?

Hur ska jag göra om FPA begär uppgifter om lönen för frånvarotiden, men löneräkningen ännu inte har uppgifter om arbetstagarens frånvaro?

Skicka via e-tjänsten anmälan "Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare" eller lämna in blankett Y 17r utan löneuppgifter och uppge datum när du skickar de löneuppgifter som saknas. Du kan också ringa vårt servicenummer för Sjuk eller Barnfamiljer och per telefon meddela när du skickar uppgifterna.

Kan jag meddela löneuppgifterna för två olika arbetsgivare med samma anmälan, om båda har samma ägare och lönerna räknas på samma ställe?

Anmälan ska göras separat för varje arbetsgivare.

Vilken dag ska jag ange som anställningens begynnelsedag och för vilken tid uppger jag lönerna för sex månader, då arbetstagaren under flera års tid har kommit på jobb efter behov i varierande perioder om 1 dag–2 månader?

Som anställningens begynnelsedag betraktas begynnelsedagen enligt arbetsavtalslagen (ett anställningsförhållande som fortgått endast med korta avbrott uppges som ett anställningsförhållande utan avbrott). Om det senaste anställningsförhållandet har fortgått över 30 dagar, ska löneuppgifterna uppges för denna tid. För en person, vars arbetshistoria består av korttidsanställningar, kan dagpenningen fastställas på basis av löneuppgifterna för det sista anställningsförhållandet, om arbetshistorien är tillförlitligt utredd.Redogör för arbetshistorien för det sista året i punkten Ytterligare information.

I vilket skede ska jag skicka löneuppgifterna för frånvarotiden, om frånvaron fortgår och lön ännu inte har betalats för hela frånvarotiden?

Du kan uppge lönen för sjuktiden och rehabiliteringstiden genast när den första löneperioden under frånvarotiden har betalats. Anteckna i anmälan uppgiften 'Löneutbetalningen fortsätter från och med dd.mm.åååå'. Dagpenning utbetalas inte från och med det datum som uppgetts förrän FPA har fått en ny löneanmälan.

Ska jag i fortsättningsanmälan på nytt uppge inkomsterna för sex månader fram till början av fortsättningsperioden? Eller kan punkten för inkomsterna för sex månader i detta fall lämnas tom?

Uppge uppgifterna om lönen för sex månader endast fram till arbetsoförmågans början. Om arbetsoförmågan fortgår utan avbrott, är dagpenningens belopp oförändrat.

Vad ska jag göra, om jag märker att jag skickat felaktigt uppgifter via e-tjänsten, t.ex. i fel arbetsgivares namn?

Om blanketten är helt fel och exempelvis har skickats i fel arbetsgivares namn kan du omedelbart skicka en Tilläggsutredning (Tilläggsutredning gällande ett meddelande eller en ansökan som sänts tidigare).

Redogör i tilläggsutredningen för felet, exempelvis "Meddelandet som skickats idag kl. 13.45 är felaktigt. Jag ber att ni tar bort uppgifterna eftersom de givits för fel person".

  • Därefter kan du övergå till att på vanligt sätt göra ett nytt meddelande med de rätta uppgifterna.

Om felet gäller meddelat lönebelopp, utbetalningstid eller bankkonto

  • Skicka samma blankett på nytt och skriv en utredning om felet i fältet för Tilläggsuppgifter, t.ex. "Det här är en rättelse till meddelandet som skickats dd.mm.åååå, där lönen uppgetts felaktigt.".

Både det felaktiga och den rättade meddelandet syns i tidigare skickade meddelanden.

Hur länge syns ett dagpenningsbeslut i e-tjänsten?

Beslut sparas i e-tjänsten i 2 år.