Kohteessa annetun ensihoidon vuoksi kuljetukseen johtamattoman matkan korvaaminen (X-8)

Kela korvaa X8-tehtävät kaikkien seuraavien neljän edellytyksen täyttyessä:

 1. Ensihoitotehtävä tulee hätäkeskuksen hälyttämänä.
 2. Lääkäriltä on pyydetty ja saatu hoito-ohje potilaalle

  a) hoito-ohjeen antanut lääkäri on ensihoitopalvelun järjestäjän eli sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukainen, ensihoitopalvelun järjestelmään kuuluva päivystävä lääkäri. Lääkäri voi olla ensihoidon, perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon päivystävä lääkäri

  b) hoito-ohjeen perusteella vältetään tarve potilaan kuljettamiselle arvioon ja/tai hoitoon terveydenhuollon päivystyspisteeseen.
 3. Potilaalle on tehty kohteessa terveydentilan arvion lisäksi sellaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka olisivat muussa tapauksessa jouduttu tekemään terveydenhuollon päivystysyksikössä.
   

  Edellä mainittuja tilanteita ovat esimerkiksi: 
  - sydänfilmin rekisteröinti ja lähettäminen analysoitavaksi päivystävälle lääkärille
  - vierianalytiikan käyttö hoito-ohjeen päätöksenteon tukena, silloin kun vierianalytiikka liittyy hätäkeskuksen hälytyksen syyhyn.

  Hoitotoimiksi katsotaan esimerkiksi suonensisäinen nestehoito/lääkitys tai glukoosihäiriön hoito antoreitistä riippumatta. Samoin hoitotoimenpiteenä pidetään tilannetta, jossa potilaalle annetaan muita kuin potilaan omia käsikauppalääkkeitä.

 4. Potilaan tutkimisesta ja annetusta hoidosta on tehty kirjaus Kelan lomakkeelle SV210 tai tiedot on toimitettu vastaavalla Kelan hyväksymällä tavalla.  Päivystävän lääkärin antama hoito-ohje tulee olla todennettavissa jälkikäteen potilastietojärjestelmästä.