Hoitoon hakeutuminen

Kun asiakas matkustaa asuinmaastaan toiseen maahan tarkoituksenaan käyttää terveydenhuoltopalveluita, kyse on hoitoon hakeutumisesta. Hoitoon voi hakeutua joko EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla tai omatoimisesti ilman ennakkolupaa.

Ennakkolupakäytäntöä sovelletaan ainoastaan EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin välillä. Asiakas voi saada ennakkoluvan kansalaisuudesta riippumatta. Jos asiakas on sairausvakuutettu muussa kuin edellä mainitussa maassa, hän ei voi saada EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella E 112 tai S2. Molempien lomakkeiden merkitys on sama. Muita toisten maiden myöntämiä maksusitoumuksia ei käytetä ennakkoluvallisessa hoitoon hakeutumisessa. Hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa haetaan aina asuinmaasta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 19.4.2017
Sivu päivitetty 15.11.2016