Kelan kuntoutus

Kelan järjestämästä kuntoutuksesta säädetään kuntoutuslaissa (566/2005).  Kelan vastuulle kuuluu järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillista kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa, kun kuntoutuksen myöntämiskriteerit täyttyvät. Lisäksi Kela järjestää harkinnanvaraista kuntoutusta eduskunnan vuosittain hyväksymän määrärahan puitteissa.

Muiden tahojen järjestämä kuntoutus

Kotikunnan velvollisuus on järjestää potilaalle lääkinnällinen kuntoutus.  Siihen kuuluu kuntoutusneuvonta ja  ohjaus, potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus, terapiat ja muut kuntoutusta edistävät toimenpiteet, apuvälinepalvelut ja sopeutumisvalmennus. Jos sairaalahoitoon liittyy kuntoutusta, sen järjestäminen kuuluu myös kunnalle.

Muita kuntoutuksen järjestäjiä ovat liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt (liikennevahingot ja tapaturmat), työeläkelaitokset (ammatillinen kuntoutus, kun henkilöllä on työelämäyhteys) sekä ns. kolmas sektori (mm. potilasjärjestöt).

Viimeksi muokattu 10.6.2016
Sivu päivitetty 29.3.2016