Perehdytys tulkkauspalveluun

Perehdytys on tarkoitettu sekä uusille että palvelua aiemmin käyttäneille asiakkaille. Perehdytyksessä voi olla mukana asiakkaan lähiomainen, yhteyshenkilö, avustaja tai esimerkiksi puheterapeutti.

Tulkkauspalvelun tuottaja vastaa siitä, että asiakkaan perehdyttää tulkki, joka tuntee perehdytysprosessin ja perehdytysmateriaalin. VATU-keskus välittää tulkit perehdytystilaisuuteen.

Tulkit ottavat perehdytykseen mukaansa:

  • kaksi Perehdytyslomaketta (TU50)
  • tyhjän Asiakastietolomakkeen  (TU10, TU11 tai TU12).
  • perehdytysmateriaalin
    • perehdytysmateriaali selkeällä suomen kielellä (pdf, 256 Kb)
    • kuvilla tuettu perehdytysmateriaali, värillinen (pdf, 4,9 Mb)
    • kuvilla tuettu perehdytysmateriaali, Sclera-kuvat (pdf, 3,3 Mb)

Perehdytys on kuvattu tarkemmin Palvelukuvauksessa (pdf, kohta 11).